Termeni și condiții

Textilomanie s.r.o., ID nr:04788494, dosar nr:C 91898, înregistrată la Tribunalul Regional din Brno, sediul: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno.

(denumite în continuare"Termeni și condiții generale" sau"TCG")

 1. DEFINIȚIA TERMENILOR

"eshop" în acești Termeni și condiții generale înseamnă magazinul online al vânzătorului operat prin intermediul site-ului web.

"Cumpărător" în acești Termeni și condiții generale este un termen colectiv pentru consumatori și întreprinderi.

"Codul civil" în prezentele CGC înseamnă Legea nr. 89/2012 Coll., Codul civil, cu modificările ulterioare.

"Antreprenor" în acești Termeni și condiții generale, în conformitate cu art. § 420 din Codul civil înseamnă un astfel de client al magazinului de internet al vânzătorului care desfășoară în mod independent, pe cont propriu și pe propria răspundere, o activitate lucrativă prin comerț sau prin mijloace similare, cu intenția de a face acest lucru în mod consecvent pentru a obține profit, precum și un astfel de client al magazinului de internet al vânzătorului care încheie contracte cu vânzătorul legate de propria sa afacere, de producție sau de activități similare sau în exercitarea independentă a profesiei sale, sau o persoană care acționează în numele sau pe seama unui întreprinzător în sensul art. 420(1) din Codul civil. În cazul în care Cumpărătorul își furnizează numărul de identificare în comandă, acesta recunoaște că i se aplică regulile stabilite în CGV pentru antreprenori (denumit în continuare și"Cumpărător - antreprenor")

"Vânzătorul" în acești Termeni și condiții generale de afaceri înseamnă Textilomanie s.r.o., Societate Comercială, ID nr.:04788494, dosar nr.:C 91898, înregistrată la Tribunalul Regional din Brno , sediul social: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, care este un întreprinzător în sensul articolului 420 din Codul civil sau, după caz, o altă entitate juridică cu care Vânzătorul are legături financiare.

"Parte contractantă" în cadrul prezentelor CCG înseamnă vânzătorul, pe de o parte, și cumpărătorul, pe de altă parte.

"Consumator" în acești Termeni și condiții generale înseamnă orice persoană care, în afara activității sale comerciale sau a exercitării independente a profesiei sale, încheie un contract cu Vânzătorul sau tratează în alt mod cu Vânzătorul și este, de asemenea, client al magazinului de internet al Vânzătorului. În caz de îndoială în interpretarea termenului "consumator", se aplică în mod corespunzător interpretarea acestui termen în conformitate cu dispozițiile articolului 419 din Codul civil (denumit în continuare și"cumpărător - consumator").

"Administrator" în articolul XI din prezentele condiții generale înseamnă vânzătorul.

"Siteweb" în acești Termeni și condiții generale înseamnă site-ul webhttps://www.comodacasa.ro

 1. Prezentele condiții generale reglementează în special drepturile și obligațiile reciproce ale vânzătorului și ale cumpărătorului în ceea ce privește vânzarea și cumpărarea de bunuri de la vânzător către cumpărător și, în conformitate cu dispozițiile articolului 1751 alineatul (1) din Codul civil, de asemenea, drepturile și obligațiile reciproce ale acestora care decurg din contractul de vânzare-cumpărare încheiat între vânzător și cumpărător (denumit în continuare"contractul de vânzare-cumpărare" sau"contractul").

 2. În cazul în care Cumpărătorul va utiliza și alte servicii furnizate de Vânzător, care fac obiectul unor termeni și condiții speciale ale Vânzătorului, termenii și condițiile speciale relevante prevalează asupra acestor Termeni și condiții generale pentru aceste servicii.

 3. Acceptarea acestor Termeni și condiții generale de către cumpărător este o condiție pentru încheierea de contracte cu vânzătorul, în special prin intermediul comunicării electronice la distanță și/sau al magazinului electronic și pentru crearea unui cont de utilizator al cumpărătorului pe site-ul web al vânzătorului. Prin crearea unui cont de utilizator în cadrul e-shop-ului, prin trimiterea unui formular de comandă către Vânzător și/sau prin orice alt mod similar de a face o ofertă de a încheia un contract de cumpărare cu Vânzătorul, Cumpărătorul își exprimă acordul necondiționat cu privire la acești Termeni și condiții generale și se angajează să le respecte și, în același timp, acordă Vânzătorului consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în sensul articolului XI din acești Termeni și condiții generale. Cumpărătorul nu poate încheia contracte cu Vânzătorul și nici nu poate crea un cont de utilizator pe site-ul web fără să își dea consimțământul cu privire la acești Termeni și condiții generale.

 4. Prin trimiterea unei comenzi, cumpărătorul confirmă că a citit prezentele CGV, care fac parte integrantă din notificările precontractuale cuprinse în articolul III, Politica de reclamații, Politica de confidențialitate și termenii opțiunii "Metode de livrare și de plată" și că este de acord în mod expres cu acestea în versiunea valabilă și în vigoare la momentul trimiterii comenzii.

 1. CONTRACT DE CUMPĂRARE

 1. Prin plasarea unei comenzi de bunuri prin intermediul comunicării electronice și/sau pe site-ul web al vânzătorului, cumpărătorul confirmă că a citit acești Termeni și condiții generale, că este de acord cu aceștia și că a avut posibilitatea de a se familiariza cu ei cu suficient timp înainte de a plasa comanda.

 2. Cont de utilizator.Pe baza înregistrării Cumpărătorului pe Site, Cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator. Din interfața sa de utilizator, Cumpărătorul poate plasa comenzi de bunuri (denumit în continuare"cont de utilizator").

 3. Atunci când se înregistrează pe site-ul web și când comandă bunuri, cumpărătorul este obligat să furnizeze informații corecte și veridice. Cumpărătorul este obligat să actualizeze informațiile furnizate în contul de utilizator în cazul oricărei modificări. Informațiile furnizate de către Cumpărător în contul de utilizator și atunci când comandă bunuri sunt considerate corecte de către Vânzător.

 4. Accesul la contul de utilizator este securizat cu un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea în ceea ce privește informațiile necesare pentru a accesa contul său de utilizator.

 5. Cumpărătorul nu are dreptul de a permite terților să utilizeze contul de utilizator și să achiziționeze bunuri la prețuri eventual reduse pentru terți.
 6. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, în special în cazul în care cumpărătorul își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul Contractului de achiziție (inclusiv acești Termeni și condiții generale).

 7. Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil în permanență, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale vânzătorului sau întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale terților.

 8. În cazul în care interfața web a magazinului permite acest lucru, este posibil să comandați bunuri fără înregistrare direct din interfața web a magazinului.

 9. Toate ofertele și prezentările de bunuri plasate pe interfața web a eshop-ului au un caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare cu privire la aceste bunuri. Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător ia naștere în momentul livrării unui e-mail de confirmare a acceptării comenzii Cumpărătorului (acceptare), care a fost trimis de către Vânzător prin e-mail către Cumpărător la adresa de e-mail specificată în comanda sa. Vânzătorul și Cumpărătorul exclud în mod expres prin prezenta aplicarea articolului 1732 alineatul (2) din Codul civil la relația lor contractuală.

 10. Cumpărătorul parcurge pașii tehnici individuali în magazinul online pentru a încheia contractul, introducând mai întâi prestația dorită (bunurile) în coș. Înainte ca comanda să fie trimisă vânzătorului, cumpărătorului i se permite să verifice și să modifice datele pe care acesta le-a introdus în comandă, iar cumpărătorul are posibilitatea de a detecta și corecta erorile care rezultă din introducerea datelor înainte de a plasa comanda. Cumpărătorul este obligat să furnizeze toate datele în mod corect și veridic atunci când comandă bunuri. Având în vedere acest lucru, datele furnizate în comandă sunt considerate corecte de către vânzător.

 11. Imediat după primirea comenzii, vânzătorul confirmă primirea acesteia cumpărătorului prin e-mail trimis la adresa de e-mail a cumpărătorului specificată în comandă. Contractul încheiat între Cumpărător și Vânzător va fi stocat în arhiva electronică a Vânzătorului. Cu toate acestea, această confirmare, sau orice omisiune de a o trimite, nu afectează formarea contractului.

 12. Contractul rezultat poate fi modificat sau reziliat numai prin acordul părților în conformitate cu prezentele CGV sau din motive legale.

 13. Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu accepta oferta Cumpărătorului sub forma unei comenzi prezentate de bunuri ale Vânzătorului sau de o parte a acestora și de a o respinge unilateral, în special în cazul în care bunurile comandate de Cumpărător nu mai sunt produse sau livrate, nu mai sunt disponibile, sau prețul furnizorului bunurilor respective s-a modificat semnificativ, sau prețul bunurilor comandate de Cumpărător s-a modificat semnificativ și/sau a avut loc oeroare sau o greșeală în ofertă, în identificarea și descrierea bunurilor și/sau o eroare sau o greșeală în publicarea prețului pe site-ul web al vânzătorului, indiferent de motiv. Vânzătorul notifică acest fapt Cumpărătorului prin apel telefonic informativ sau prin e-mail trimis la adresa de e-mail a Cumpărătorului furnizată în comanda acestuia. În cazul în care Cumpărătorul a plătit o parte sau întregul preț de achiziție pentru bunurile comandate înainte de formarea contractului, această sumă va fi rambursată în contul bancar din care a fost plătit prețul de achiziție în cazul neacceptării comenzii sale de către Vânzător.

 14. Vânzătorul își rezervă dreptul de a declara nul și neavenit Contractul de achiziție în cazul în care a avut loc o utilizare abuzivă a datelor cu caracter personal, utilizarea abuzivă a cardurilor de credit etc., sau ca urmare a intervenției unei autorități administrative sau judiciare, Cumpărătorul va fi informat cu privire la o astfel de procedură. În plus, Vânzătorul își rezervă dreptul de a declara nul contractul de cumpărare în cazul în care există o utilizare neautorizată a unui voucher de reducere sau a unui voucher similar, încălcând termenii acestuia, în special în cazurile în care: a) voucherul de reducere este utilizat pentru alte bunuri decât cele pentru care a fost destinat; b) voucherul de reducere este utilizat împreună cu o altă reducere, chiar dacă adăugarea acestor reduceri nu a fost interzisă în mod expres; c) Vânzătorul constată că voucherul de reducere a fost deja utilizat. Cumpărătorul recunoaște că, în cazurile de mai sus, contractul de vânzare-cumpărare nu poate fi format în mod valabil, iar cumpărătorul recunoaște, de asemenea, că vânzătorul are dreptul de a pretinde, printre altele, îmbogățirea fără justă cauză.

 15. Vânzătorul are întotdeauna dreptul, în funcție de natura comenzii (cantitatea de bunuri, valoarea prețului de achiziție, costurile de expediere estimate), de a solicita cumpărătorului o confirmare suplimentară a comenzii sale (de exemplu, în scris, prin e-mail sau telefonic) înainte de a trimite e-mailul de confirmare către cumpărător.

 16. Prin prezenta, cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Costurile suportate de către Cumpărător la utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare (costuri de conectare la internet, costuri de convorbiri telefonice) vor fi suportate de către Cumpărător însuși.

 17. Vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate asupra bunurilor comandate în sensul art. 2132 din Codul civil, drept pentru care cumpărătorul devine proprietar al bunurilor numai prin plata integrală a prețului de achiziție conform contractului de vânzare-cumpărare. Riscul de deteriorare a bunurilor se transferă cumpărătorului, care este consumator, în momentul primirii bunurilor de la transportator sau direct de la vânzător sau de la o altă persoană. Riscul de deteriorare a bunurilor este transferat cumpărătorului, care este un om de afaceri, în momentul în care vânzătorul sau o altă persoană predă bunurile cumpărătorului sau primului transportator. Același efect al transferului riscului de deteriorare a bunurilor, dacă Cumpărătorul este un întreprinzător, se aplică și în cazul în care Cumpărătorul nu intră în posesia bunurilor, deși Vânzătorul, transportatorul sau altă persoană i-a permis să dispună de acestea. Deteriorarea bunurilor care apare după ce riscul de deteriorare a bunurilor a fost transferat cumpărătorului nu afectează obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție, cu excepția cazului în care vânzătorul a cauzat daunele prin încălcarea obligației sale.

 18. În cazul în care, împreună cu bunurile, cumpărătorul primește din partea vânzătorului un beneficiu promoțional gratuit, cum ar fi un bonus sau un cadou, contractul de cadou relevant dintre vânzător și cumpărător se încheie cu condiția ca, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare a bunurilor, în legătură cu care cumpărătorul a primit un cadou sau un bonus gratuit, contractul de cadou relevant încetează să mai producă efecte, iar cumpărătorul este obligat să returneze vânzătorului cadoul sau alt bonus gratuit oferit împreună cu bunurile din contractul de cumpărare.

 19. Cumpărătorul își asumă riscul unei schimbări de circumstanțe în sensul articolului 1765 alineatul (2) din Codul civil.

 1. PREȚUL MĂRFURILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

 1. Prețurile produselor listate pe site sunt contractuale și sunt valabile pentru o anumită comandă la momentul transmiterii acesteia de către cumpărător. Prețurile din rezumatele și ofertele de pe Site sunt menționate atât fără TVA, cât și cu TVA inclus, iar prețurile includ, de asemenea, toate celelalte impozite și taxe, cu excepția transportului și a oricărui comision pentru metoda de plată aleasă. Prețurile bunurilor rămân valabile atât timp cât sunt afișate în interfața web a magazinului online. Această dispoziție nu limitează capacitatea vânzătorului de a vinde bunurile la condițiile de preț convenite individual.

 2. La prețul de achiziție se va adăuga TVA la cota legală.

 3. Bunurile trimise prin poștă sau prin serviciul de expediere vor fi taxate în conformitate cu lista de prețuri valabilă de pe site-ul web în secțiunea Metode de livrare și de plată, https://www.comodacasa.ro/cum-cumparati/.

 4. Pentru transporturile grele și voluminoase, prețul va fi stabilit în conformitate cu lista de prețuri valabilă a transportatorului și va fi convenit de către cumpărător.

 5. Cumpărătorul poate plăti vânzătorului prețul bunurilor în temeiul contractului de achiziție și taxa de transport, în funcție de alegerea sa specificată în comandă, în felul următor:

 

 1. Plata în avans prin transfer bancar în contul bancar al Vânzătorului 2200968963/2010. În cazul plății prin transfer bancar în avans, Vânzătorul va emite o factură în avans către Cumpărător, pe baza căreia Cumpărătorul va plăti prețul în întregime. În cazul în care bunurile sunt expediate prin poștă sau prin serviciul de transport, nu se vor percepe taxe de transport și/sau
 2. în numerar la livrare, la locul specificat de către cumpărător în comanda sa, și/sau
 3. Plata "Twisto Pay" este furnizată de Twisto payments a.s., ID nr.: 01615165, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Municipal din Praga, Secțiunea B, Insert 19085, cu sediul social la Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praga 1, pe baza unei facturi Twisto, prin cesionarea creanței de plată a plății cu scadență extinsă către Twisto payments a.s., în termenii și condițiile stabilite în "Termenii și condițiile generale pentru clienții serviciului "TWISTO"". În cazul în care cumpărătorul utilizează serviciul "Twisto Pay" intermediat de vânzător și furnizat de Twisto payments a.s., cumpărătorul este obligat să achite plata (adică prețul total de achiziție și costurile de transport) în termen de 14 zile de la data livrării bunurilor. Încheierea contractului de cumpărare are loc prin completarea comenzii de către Cumpărător, acceptarea comenzii de către Vânzător (prin confirmare scrisă prin e-mail) și plata de către Cumpărător a bunurilor comandate sau prin utilizarea serviciului "Twisto". Cumpărătorul este de acord că, prin selectarea serviciului"Twisto Pay" în coșul de cumpărături al comerciantului și după aprobarea ulterioară a plății de către Twisto, cumpărătorul acceptă "Termenii și condițiile generale pentru clienții "TWISTO", și/sau
 4. În mod alternativ, prin alte metode/opțiuni de plată specificate la momentul încheierii contractului pe Site-ul web - e-shop-ul Vânzătorului.
 1. În cazul livrării contra ramburs, prețul de achiziție se plătește la primirea bunurilor comandate.

 2. În cazul în care acest lucru este obișnuit în relațiile comerciale sau dacă este prevăzut de reglementările legale general obligatorii, Vânzătorul va emite un document fiscal - factură către Cumpărător cu privire la plățile efectuate în temeiul Contractului de achiziție. Vânzătorul este plătitor al taxei pe valoarea adăugată. Documentul fiscal - factură este emis de către Vânzător către Cumpărător după plata prețului bunurilor și este trimis împreună cu bunurile livrate.

 3. Orice reduceri la prețul bunurilor acordate de vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate.

 4. În cazul în care plata efectuată de către Cumpărător către Vânzător îndeplinește condițiile pentru a face obiectul înregistrării vânzărilor în conformitate cu Legea nr. 112/2016 privind înregistrarea vânzărilor, se aplică următoarele: "În conformitate cu Legea privind înregistrarea vânzărilor, vânzătorul este obligat să elibereze o chitanță cumpărătorului. În același timp, acesta este obligat să înregistreze online vânzările primite la administratorul fiscal; în caz de defecțiune tehnică, atunci în termen de cel mult 48 de ore."

 5. În cazul în care oricare dintre părți nu efectuează o plată în temeiul contractului, cealaltă parte are dreptul de a solicita dobânzi pentru neplata în conformitate cu legislația aplicabilă. În cazul în care Cumpărătorul este un întreprinzător, se convine o penalitate contractuală de 0,1% din suma neplătită pentru fiecare zi de întârziere în cazul neîndeplinirii obligației sale pecuniare.

 6. În cazul în care cumpărătorul nu ia în primire bunurile comandate în termen de 10 (zece) zile de la data la care vânzătorul, transportatorul sau altă persoană i-a permis să facă acest lucru sau dacă refuză să ia în primire bunurile fără motiv, acesta este obligat să plătească o penalitate contractuală de 10% din prețul de achiziție al bunurilor.

 7. Vânzătorul are dreptul de a denunța contractul fără întârziere nejustificată în cazul întârzierii plății prețului de achiziție cu mai mult de 10 zile de către cumpărător și, în special, în cazul încălcării altor obligații ale cumpărătorului care decurg din contract, din prezentele CGV și/sau din lege.

 8. Plata oricărei penalități contractuale nu afectează dreptul vânzătorului la despăgubiri pentru orice daune suferite.

 9. De asemenea, Cumpărătorul recunoaște că prețurile finale ale produselor sunt cotate după rotunjirea la coroane întregi, în conformitate cu legislația relevantă, astfel încât, în anumite situații specifice, poate exista o ușoară abatere a sumei finale a tuturor produselor achiziționate de la prețul de achiziție astfel declarat, acest lucru se datorează rotunjirii la coroane întregi. O defalcare detaliată a prețului de achiziție, inclusiv a banilor, este întotdeauna furnizată în coșul cumpărătorului.

 10. Prețurile promoționale sunt valabile până la epuizarea stocului atunci când se specifică numărul de bucăți de produse promoționale sau pentru o perioadă de timp determinată. Prin preț inițial se înțelege prețul bunurilor/serviciilor la care Vânzătorul a oferit bunurile/serviciile în cauză fără a lua în considerare eventualele bonusuri, campaniile de marketing pentru promovarea vânzărilor și alte promoții de reduceri pe e-shop-ul operat de Vânzător, sau prețul recomandat în mod neobligatoriu de către producător sau distribuitor, urmând ca întotdeauna să fie afișat prețul care reflectă mai bine nivelul de preț al produsului pe piață.

 11. Cumpărătorul recunoaște că pot exista cazuri în care contractul dintre Vânzător și Cumpărător nu este încheiat, în special în cazul în care Cumpărătorul comandă bunuri la un preț publicat din greșeală sau din eroare din cauza unei erori a Vânzătorului și/sau din orice alt motiv, Vânzătorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în conformitate cu articolul IX din prezentele CGV, chiar și după ce Cumpărătorul a primit un e-mail de confirmare a comenzii sale. În acest caz, Vânzătorul informează Cumpărătorul cu privire la acest fapt. Exemple de cazuri în care poate apărea un preț publicat incorect sunt, în special, următoarele: a) prețul bunurilor este incorect la prima vedere (de exemplu, nu ia în considerare prețul de achiziție); b) prețul bunurilor este depășit sau lipsește una sau mai multe cifre; c) reducerea la bunuri depășește 50%, fără ca bunurile să facă parte dintr-o campanie specială de marketing sau dintr-un eveniment de vânzare marcat cu un simbol special etc. Vânzătorul atrage atenția asupra faptului că sistemul informatic al vânzătorului poate indica automat că bunurile sunt la reducere sau la promoție etc. În cazul în care există îndoieli cu privire la faptul că bunurile sunt într-adevăr reduse sau că există o eroare evidentă în prețul bunurilor, cumpărătorul este obligat să contacteze vânzătorul și să verifice informațiile privind corectitudinea prețului.

 1. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA DE MĂRFURI

 1. Livrarea bunurilor comandate se va face cât mai curând posibil, în funcție de disponibilitatea și posibilitățile operaționale ale acestora. Locul de colectare este stabilit pe baza comenzii Cumpărătorului. Termenul maxim de livrare a bunurilor este de 14 (paisprezece) zile de la data încheierii contractului sau de la plata prețului de achiziție, în cazul în care acesta urmează să fie plătit înainte de livrarea bunurilor. În cazul în care circumstanțele indică faptul că acest termen nu va fi respectat, vânzătorul îl contactează pe cumpărător prin e-mail sau telefonic înainte de expirarea termenului limită.

 2. Livrarea la adresa de destinație este asigurată de către vânzător prin una dintre metodele alese de acesta.

 3. Transportul cu bunurile comandate conține bonul fiscal original, instrucțiunile de utilizare a bunurilor și cardul de garanție (dacă a fost emis).

 4. Bunurile comandate pot fi livrate prin servicii de curierat, în funcție de alegerea făcută de Cumpărător în comanda sa.

 5. Vânzătorul și cumpărătorul pot conveni, de asemenea, asupra unei alte metode de transport decât cea specificată în acești Termeni și condiții generale, caz în care cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate cu această metodă de transport.

 6. În cazul în care, din motive imputabile cumpărătorului, este necesară livrarea repetată a bunurilor sau în alt mod decât cel specificat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile necesare asociate cu livrarea repetată a bunurilor sau costurile necesare asociate cu o metodă diferită de livrare.

 7. La primirea bunurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului bunurilor și, în cazul în care constată defecte, să le notifice imediat transportatorului. În cazul unei breșe în ambalaj care indică o intruziune neautorizată în transport, cumpărătorul nu poate accepta transportul de la transportator.

 8. În cazul în care, din orice motiv, expedierea bunurilor comandate ar trebui să aibă loc în mai multe expedieri/etape, Cumpărătorul și Vânzătorul convin că expedierile individuale vor fi considerate drept contracte de cumpărare parțiale, iar încheierea acestora se va face în modul prevăzut la articolul 2 din prezentele CGV, în legătură cu fiecare expediere, adică Vânzătorul va confirma Cumpărătorului primirea (acceptarea) fiecărei părți parțiale a comenzii, la adresa de e-mail specificată în contul personal sau în comandă. Cumpărătorul recunoaște că încheierea unui contract de achiziție parțială (în legătură cu o parte a comenzii sale) nu îl îndreptățește să încheie un alt contract de achiziție parțială în legătură cu celelalte părți ale comenzii sale. În cazul livrării bunurilor comandate în părți și al încheierii unor contracte parțiale de achiziție, costurile serviciilor legate de livrarea bunurilor în legătură cu întreaga comandă (de exemplu, costurile de expediere sau costurile de rambursare) sunt alocate și facturate integral cu primul contract parțial încheiat, în cuantumul convenit de către Cumpărător în e-shop-ul Vânzătorului în momentul transmiterii comenzii. Dreptul Vânzătorului la rambursarea costurilor serviciilor de livrare încetează (iar Vânzătorul va rambursa aceste costuri dacă au fost plătite de către Cumpărător) numai dacă există o anulare valabilă a tuturor subcontractelor încheiate în cadrul unei comenzi și, în același timp (dacă este cazul), Vânzătorul l-a informat pe Cumpărător că toate părțile comenzii care nu au fost încă acceptate nu vor mai fi acceptate (indiferent de motiv). În cazul plății bunurilor prin ramburs, dreptul la plata costurilor serviciilor legate de livrarea bunurilor din comandă încetează, de asemenea, la neacceptarea bunurilor din primul contract de achiziție parțială încheiat.

 9. Termenele de livrare se prelungesc în cazul în care vânzătorul este împiedicat temporar sau permanent de forță majoră, cum ar fi un obstacol extraordinar, imprevizibil și inevitabil, care apare independent de voința sa, inclusiv consecințele unei pandemii sau ale unui război și ale oricărui conflict similar. Acest lucru se aplică, de asemenea, în cazul în care astfel de circumstanțe apar în cazul furnizorilor și subcontractanților vânzătorului sau în cazul în care este vorba de o întrerupere a activității proprii a vânzătorului. Cele de mai sus se aplică, de asemenea, circumstanțelor care, în cazul în care condițiile de mai sus ar fi îndeplinite, ar împiedica Vânzătorul să execute prestația față de Cumpărător.

 10. Acordul părților de a livra bunurile la o dată ulterioară celei convenite în contract nu afectează data inițială de plată.
 1. RETRAGEREA DIN CONTRACT

 1. Cumpărătorul-consumator are dreptul de a se retrage din contract, fără a da vreun motiv, în termen de 30 de zile de la ziua următoare celei în care el sau un terț desemnat de el (altul decât transportatorul) preia bunurile (în cazul unui contract al cărui obiect este reprezentat de mai multe tipuri de bunuri sau de livrarea mai multor piese, acesta are dreptul de a se retrage în termen de 30 de zile de la ziua în care el sau un terț desemnat de el - altul decât transportatorul - preia ultima livrare a bunurilor). Retragerea trebuie trimisă vânzătorului în termenul specificat în fraza anterioară.

 2. Cumpărătorul recunoaște că, în conformitate cu dispozițiile articolului 1837 din Codul civil, nu se poate renunța, printre altele, la un contract de furnizare de bunuri care au fost modificate în funcție de dorințele cumpărătorului sau pentru persoana acestuia, la un contract de furnizare de bunuri perisabile, precum și la bunuri perisabile, dintr-un contract de furnizare de bunuri care au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare, dintr-un contract de furnizare de bunuri în ambalaj sigilat pe care consumatorul le-a scos din ambalaj și care nu pot fi returnate din motive de igienă, precum și dintr-un contract de furnizare a unei înregistrări audio sau vizuale sau a unui program de calculator, dacă ambalajul original a fost deteriorat.

 3. În scopul exercitării dreptului de retragere, consumatorul trebuie să informeze vânzătorul cu privire la retragerea sa din contract printr-o acțiune juridică unilaterală (de exemplu, printr-o scrisoare trimisă prin intermediul furnizorului de servicii poștale, prin fax sau prin e-mail la adresa info@comodacasa.ro). Consumatorul poate utiliza modelul de formular atașat pe site-ul web al vânzătorului pentru retragerea din contract (cu toate acestea, acest lucru nu reprezintă o obligație a acestuia), caz în care vânzătorul îi va confirma consumatorului în formă de text, fără întârzieri nejustificate, primirea sa.

 4. Pentru a respecta termenul de retragere, este suficient să trimiteți retragerea înainte de expirarea termenului relevant.

 5. Consumatorul recunoaște că nu se poate retrage din contract în cazurile în care legea prevede acest lucru, de exemplu în cazul:

 1. contractele de furnizare de bunuri care au fost modificate în funcție de dorințele cumpărătorului sau pentru persoana acestuia,
 2. contractele de servicii pe care vânzătorul le-a îndeplinit cu acordul prealabil expres al consumatorului înainte de expirarea perioadei de retragere;
 3. un contract de furnizare de bunuri sau servicii al cărui preț depinde de fluctuațiile pieței financiare independente de voința vânzătorului și care pot apărea în timpul perioadei de retragere;
 4. contractele de furnizare de bunuri perisabile și de bunuri care au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare;
 5. contractele de reparații sau de întreținere efectuate la locația desemnată de Cumpărător la cererea acestuia; cu toate acestea, acest lucru nu se aplică în cazul unor reparații ulterioare, altele decât cele solicitate, sau al furnizării de piese de schimb, altele decât cele solicitate;
 6. un contract de furnizare de bunuri în ambalaje sigilate pe care consumatorul le-a scos din ambalaj și care nu pot fi returnate din motive de igienă;
 1. Consumatorul-cumpărător recunoaște că, în cazul în care vânzătorul oferă consumatorului-cumpărător un bonus sau un cadou gratuit împreună cu bunurile, contractul de cadou respectiv dintre consumator și cumpărător este încheiat cu o condiție suspensivă, că, în cazul în care consumatorul se retrage din contractul de cumpărare a bunurilor în legătură cu care i-a fost oferit cadoul sau bonusul gratuit, contractul de cadou respectiv încetează să mai producă efecte, iar consumatorul este obligat să returneze din contractul de cumpărare cadoul sau alt bonus gratuit oferit vânzătorului împreună cu bunurile.

 2. În cazul în care Cumpărătorul - Consumatorul se retrage din contract, Vânzătorul îi returnează acestuia, fără întârzieri nejustificate, cel târziu în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contract, toate fondurile, inclusiv costurile de livrare, primite de la acesta în baza contractului, în același mod. Vânzătorul rambursează consumatorului fondurile primite în alt mod numai dacă consumatorul și-a dat acordul în acest sens și dacă nu sunt suportate costuri suplimentare. În cazul în care consumatorul a ales o altă metodă de livrare decât cea mai ieftină metodă de livrare oferită de vânzător, vânzătorul rambursează consumatorului costurile de livrare a bunurilor în cuantumul corespunzător celei mai ieftine metode de livrare oferite.

 3. Cumpărătorul - consumator este obligat să returneze bunurile fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 14 zile de la data retragerii din contract. Termenul se consideră a fi menținut dacă Cumpărătorul - Consumator trimite bunurile înapoi la Vânzător înainte de expirarea celor 14 zile. În cazul în care cumpărătorul-consumator se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul nu este obligat să restituie fondurile primite cumpărătorului-consumator înainte ca acesta să livreze bunurile vânzătorului sau să dovedească faptul că bunurile au fost livrate în mod corespunzător și concludent vânzătorului.

 4. Cumpărătorul - consumator recunoaște prin prezenta că, în conformitate cu prevederile § 1820 (1) (g). din Codul civil, va suporta toate costurile asociate cu returnarea bunurilor în cadrul retragerii înapoi la Vânzător.

 5. Cumpărătorul-consumator este răspunzător pentru diminuarea valorii bunurilor ca urmare a manipulării bunurilor în alt mod decât cel necesar pentru a se familiariza cu natura și caracteristicile bunurilor, inclusiv cu funcționalitatea acestora.

 6. Vânzătorul are dreptul de a compensa în mod unilateral cererea de plată a daunelor aduse bunurilor cu cererea de rambursare a prețului de achiziție a cumpărătorului - consumatorului.
 1. Vânzătorul dorește să informeze cumpărătorul - consumator că dreptul său de retragere de mai sus nu poate fi înțeles ca fiind opțiunea sa de a împrumuta bunurile cu titlu gratuit și de a le returna după 30 de zile. Cumpărătorul-consumator are dreptul de a manipula bunurile numai în modul în care este necesar pentru a se familiariza cu natura, caracteristicile și funcționalitatea bunurilor. În cazul în care cumpărătorul-consumator manipulează bunurile cu încălcarea frazei anterioare, în urma căreia bunurile returnate sunt deteriorate, uzate, uzate, cumpărătorul-consumator este răspunzător pentru deprecierea valorii bunurilor returnate, iar vânzătorul poate compensa, în conformitate cu prezentul articol VIII alineatul (5), cererea sa de despăgubire pentru prejudiciul cauzat de aceasta cu cererea cumpărătorului-consumator de rambursare a prețului de achiziție a bunurilor.
 1. Cumpărătorul - consumator nu se poate retrage din contractul de prestări de servicii pe care vânzătorul l-a îndeplinit cu acordul prealabil expres al cumpărătorului - consumator înainte de expirarea perioadei de retragere.

 2. Vânzătorul are dreptul de a se retrage unilateral din contract și/sau din părți ale acestuia, cu efect imediat, în conformitate cu § 2001 din Codul civil, în special în cazurile în care:

 1. bunurile comandate nu mai sunt disponibile în stocul Vânzătorului și/sau
 2. bunurile comandate nu mai sunt în producție și/sau
 3. bunurile comandate nu mai sunt livrate vânzătorului, și/sau
 4. prețul bunurilor comandate s-a modificat semnificativ față de prețul de achiziție convenit în cadrul comenzii și/sau
 5. a existat o eroare și/sau o eroare administrativă și/sau tehnică în oferta, identificarea, descrierea bunurilor și/sau publicarea eronată sau în alt mod incorectă a prețului bunurilor pe site-ul web al vânzătorului, și/sau
 6. cumpărătorul nu a plătit prețul de achiziție al bunurilor timp de mai mult de 14 zile și/sau
 7. Cumpărătorul este în întârziere în luarea în primire a bunurilor comandate în termen de zece (10) zile de la data la care vânzătorul, transportatorul sau altă persoană este autorizat să ia în primire, și/sau
 8. Vânzătorul are motive să suspecteze că Cumpărătorul a furnizat informații eronate, false sau înșelătoare în comanda de bunuri.
 9. Vânzătorul are dreptul de a se retrage din contractul încheiat cu Cumpărătorul - Întreprinzător fără a da niciun motiv, în orice moment până la momentul acceptării bunurilor de către Întreprinzător, caz în care Vânzătorul va returna prețul de achiziție Întreprinzătorului fără întârzieri nejustificate, precum și în contul bancar din care a fost plătit prețul de achiziție.
 1. În cazurile în care cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare în conformitate cu dispozițiile articolului 1829 alineatul (1) din Codul civil, vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare în orice moment până la preluarea bunurilor de către cumpărător. În acest caz, vânzătorul rambursează prețul de achiziție cumpărătorului fără întârziere nejustificată, fără nicio întârziere și în numerar în contul desemnat de cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contract sau dintr-o parte a acestuia în cazurile în care legea prevede acest lucru.
 1. CALITATEA LA RECEPȚIE ȘI DREPTURILE ÎN CAZ DE PRESTAȚII DEFECTUOASE

 1. Drepturile și obligațiile vânzătorului și ale cumpărătorului în ceea ce privește drepturile care decurg din executarea defectuoasă sunt reglementate de dispozițiile relevante ale Codului civil, în special de dispozițiile secțiunilor 1914-1925, 2099-2117 și 2161-2174b.

 2. În conformitate cu art. 2161 din Codul civil, vânzătorul este răspunzător față de consumator ca bunurile comandate de acesta să nu aibă defecte la recepție, și anume. în special că, în momentul în care consumatorul a preluat bunurile, acestea au caracteristicile convenite între părți și, în absența unui acord, bunurile au caracteristicile descrise de vânzător sau de producător sau așteptate de cumpărător în ceea ce privește natura bunurilor și, pe baza publicității efectuate de vânzător, bunurile sunt adecvate scopului urmărit, pe care vânzătorul o declară pentru utilizarea sa sau pentru care sunt utilizate în mod normal bunurile de acest tip, bunurile corespund, din punct de vedere al calității sau al manoperei, eșantionului sau specimenului convenit, în cazul în care calitatea sau manopera a fost determinată prin referire la eșantionul sau specimenul convenit, bunurile au cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și sunt conforme cu cerințele legale. Cu toate acestea, o diferență între nuanțele de culoare în realitate și pe dispozitivele electronice de afișare nu poate fi considerată un defect al bunurilor.

 3. Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că articolul este lipsit de defecte la recepție. În special, vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că articolul:

  1. este conformă cu descrierea, tipul și cantitatea convenite, precum și cu calitatea, funcționalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea și alte caracteristici convenite,
  2. este adecvată pentru scopul pentru care cumpărătorul o solicită și cu care vânzătorul a fost de acord,
  3. este furnizat cu accesoriile și instrucțiunile de utilizare convenite, inclusiv instrucțiunile de asamblare sau de instalare.

 4. Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că, în plus față de caracteristicile convenite:

  1. articolul este adecvat pentru scopul pentru care este utilizat în mod normal, inclusiv în ceea ce privește drepturile terților, legislația, standardele tehnice sau codurile de practică industrială, în cazul în care nu există standarde tehnice,
  2. articolul corespunde, din punct de vedere cantitativ, calitativ și al altor caracteristici, inclusiv durabilitatea, funcționalitatea, compatibilitatea și siguranța, caracteristicilor obișnuite ale articolelor de același tip la care cumpărătorul se poate aștepta în mod rezonabil, luând în considerare și declarațiile publice făcute de vânzător sau de o altă persoană din același lanț contractual, în special publicitatea sau etichetarea,
  3. articolul este livrat cu accesorii, inclusiv ambalajul, instrucțiunile de asamblare și alte instrucțiuni de utilizare pe care cumpărătorul le poate aștepta în mod rezonabil; și
  4. bunul corespunde, din punct de vedere al calității sau al execuției, eșantionului sau mostrei furnizate de către vânzător cumpărătorului înainte de încheierea contractului.

 5. Alineatul de mai sus nu se aplică în cazul în care vânzătorul a informat în mod expres cumpărătorul, înainte de încheierea contractului, cu privire la faptul că o caracteristică a articolului este diferită, iar cumpărătorul a fost de acord în mod expres cu acest lucru în momentul încheierii contractului.

 6. Plângerea nu este justificată mai ales când:

  1. defectul era prezent la momentul acceptării și se convine o reducere a prețului de achiziție pentru acest defect
  2. defectul este cauzat de către cumpărător și a fost cauzat de utilizarea necorespunzătoare, depozitarea, întreținerea necorespunzătoare, încărcarea excesivă, intervenția cumpărătorului sau deteriorarea mecanică
  3. utilizarea bunurilor în condiții care nu sunt normale din punct de vedere al temperaturii, prafului, umidității, influențelor chimice și mecanice ale mediului înconjurător
  4. defectul a fost cauzat de un eveniment extern, independent de voința vânzătorului (catastrofe naturale, forță majoră, condiții ale rețelei electrice)
  5. valorile utilitare și estetice ale bunurilor au fost epuizate prematur din cauza unei utilizări neglijente
  6. este vorba de proprietățile naturale ale materialelor naturale, nu de un defect (un defect al bunurilor nu este o diferență normală de culoare sau de structură a materialelor naturale sau textile, a suprafețelor vopsite, placate cu gresie sau cu ulei, a caracteristicilor tipice ale lemnului sau ale bambusului, inclusiv a mirosului, sau a variațiilor dimensionale minore ale tapițeriei mobilierului, în limitele toleranței.
  7. defectul nu apare pe bunuri nici după o examinare profesională amănunțită
  8. prin intervenție necalificată, utilizarea de piese neoriginale, schimbarea parametrilor sau dacă defectul este cauzat de modificarea bunurilor de către cumpărător sau de către o terță parte
  9. defectul nu s-a manifestat în perioada de garanție

 7. Un defect nu este uzura cauzată de o utilizare normală sau, în cazul unui articol folosit, o uzură corespunzătoare gradului de utilizare anterioară.

 8. În conformitate cu articolul 2161 alineatul (5) din Codul civil, în ceea ce privește consumatorul, în cazul în care un defect devine evident în termen de 12 luni de la recepție, bunurile sunt considerate ca fiind defecte la recepție. Acest termen nu curge pentru perioada în care cumpărătorul nu poate utiliza bunurile, dacă a semnalat în mod corect defectul. Cumpărătorul nu beneficiază de dreptul la executarea defectuoasă dacă el însuși a cauzat defectul.

 9. În conformitate cu § 2165 alin. 1 din Codul civil, cumpărătorul - consumator este îndreptățit să exercite dreptul de la defectul care apare la bunurile de consum în termen de maximum douăzeci și patru (24)luni de ladata primirii, cu excepția cazului în care acest lucru nu se aplică în cazul bunurilor vândute la un preț mai mic pentru un defect pentru care s-a convenit prețul mai mic, pentru uzura cauzată de utilizarea normală a bunurilor sau, în cazul bunurilor uzate, pentru un defect care corespunde nivelului de utilizare sau de uzură pe care bunurile îl aveau în momentul preluării lor de către consumator, dacă acest lucru reiese din natura bunurilor.

 10. Cumpărătorul - întreprinzător este îndreptățit să își exercite dreptul de a reclama dreptul de la un defect care apare la bunuri în termen de maximum douăsprezece (12) luni de la data transferului riscului de deteriorare către Cumpărător - întreprinzător, chiar dacă acesta devine evident mai târziu, și/sau eventual în termenul specificat de către vânzător în descrierea bunurilor în ceea ce privește perioadele de garanție oferite de către furnizorul și/sau producătorul bunurilor achiziționate. Acest lucru nu se aplică în cazul bunurilor vândute la un preț mai mic pentru sau ca urmare a unui defect pentru care s-a convenit prețul mai mic, la uzura cauzată de utilizarea normală a bunului sau, în cazul bunurilor folosite, la un defect corespunzător nivelului de utilizare sau de uzură pe care bunul îl avea în momentul preluării de către Cumpărător, dacă acest lucru este evident din natura bunului.

 11. Vânzătorul eliberează cumpărătorului, cel târziu la primirea bunurilor, o confirmare a garanției de calitate (denumită în continuare"carte de garanție") sub formă de text. Certificatul de garanție trebuie să fie redactat într-un limbaj clar și ușor de înțeles. În cazul în care vânzătorul nu eliberează un Certificat de garanție cumpărătorului, documentul fiscal - factura - va servi drept Certificat de garanție.

 12. În conformitate cu articolul 2169 din Codul civil, în cazul în care bunul nu prezintă caracteristicile prevăzute la articolul 2161 din Codul civil, consumatorul poate solicita ridicarea acestuia. La alegerea sa, acesta poate solicita livrarea unui articol nou fără defect sau repararea articolului, cu excepția cazului în care metoda aleasă de înlăturare a defectului este imposibilă sau disproporționat de costisitoare în comparație cu cealaltă metodă; acest lucru se evaluează în special în funcție de importanța defectului, de valoarea pe care ar avea-o articolul fără defect și de faptul dacă defectul poate fi înlăturat prin cealaltă metodă fără dificultăți semnificative pentru cumpărător. Vânzătorul poate refuza să remedieze defectul dacă este imposibil sau nerezonabil de costisitor să facă acest lucru, ținând seama în special de importanța defectului și de valoarea pe care ar fi avut-o bunul fără defect. Dispozițiile § 1923, § 2106 și § 2107 din Codul civil privind drepturile care decurg din executarea defectuoasă nu se aplică în acest caz.

 13. În conformitate cu articolul 2171 din Codul civil, cumpărătorul poate solicita o reducere rezonabilă sau poate renunța la contract dacă:

  1. vânzătorul a refuzat să remedieze viciul sau nu l-a remediat în conformitate cu articolul 2170 alineatele (1) și (2),
  2. defectul se manifestă în mod repetat,
  3. defectul reprezintă o încălcare materială a contractului; sau
  4. din declarația vânzătorului sau din circumstanțe reiese în mod evident că viciul nu va putea fi remediat într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru cumpărător.

 14. Cumpărătorul nu se poate retrage din contract dacă defectul este nesemnificativ; se consideră că defectul nu este nesemnificativ. Secțiunile 2110 și 2111 nu se aplică. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract, vânzătorul îi rambursează cumpărătorului prețul de achiziție fără întârzieri nejustificate după ce a primit bunul sau după ce cumpărătorul i-a dovedit că a expediat bunul.

 15. Cumpărătorul informează vânzătorul cu privire la dreptul pe care l-a ales atunci când notifică defectul sau fără întârzieri nejustificate după notificarea acestuia. Cumpărătorul nu poate modifica alegerea făcută fără acordul vânzătorului; acest lucru nu se aplică în cazul în care cumpărătorul a solicitat repararea unui defect care se dovedește a fi iremediabil. În cazul în care articolul prezintă un defect, Cumpărătorul poate solicita eliminarea acestuia. Acesta poate, la alegerea sa, să ceară livrarea unui articol nou fără defect sau repararea articolului, cu excepția cazului în care metoda aleasă pentru înlăturarea defectului este imposibilă sau disproporționat de costisitoare în comparație cu cealaltă metodă; acest lucru se evaluează în special în funcție de importanța defectului, de valoarea pe care ar fi avut-o articolul fără defect și de faptul dacă defectul poate fi înlăturat prin cealaltă metodă fără dificultăți semnificative pentru cumpărător. Vânzătorul poate refuza să remedieze defectul dacă este imposibil sau disproporționat de costisitor să facă acest lucru, ținând seama în special de importanța defectului și de valoarea pe care ar fi avut-o bunul fără defect.

 16. Reducerea rezonabilă se determină ca diferență între valoarea articolului fără defect și cea a articolului defect primit de cumpărător. În cazul înlocuirii bunurilor, perioada anterioară de garanție sau de răspundere pentru defect continuă și nu începe o nouă perioadă.

 17. În conformitate cu § 2172 din Codul civil, drepturile de reclamație (pretenții) se exercită la vânzător, la adresa destinată în primul rând livrării de retrageri, reclamații și pretenții pentru defecte ale bunurilor către vânzător:Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice.. De asemenea, Cumpărătorul are dreptul în mod corespunzător de a depune o reclamație prin intermediul unui formular online prin intermediul formularului Vânzătorului: formular de reclamație a bunurilor și/sau prin e-mail la următoarea adresă: info@comodacasa.ro. Revendicarea trebuie să includă: 1) o descriere completă a marcajului și identificarea comenzii și a bunurilor Cumpărătorului (se recomandă să se atașeze o copie sau o identificare a comenzii/facturii), 2) o descriere adecvată și concludentă a defectului bunurilor, inclusiv documentația corespunzătoare a acestuia (de exemplu, descrierea adecvată a defectului și/sau fotografii) și 3) selectarea și exercitarea ulterioară a revendicării de către Cumpărător - consumator în conformitate cu articolul X, alineatul 6) din prezentele CGV.

 18. Vânzătorul este obligat să trimită imediat cumpărătorului o confirmare scrisă a primirii reclamației și a momentului în care cumpărătorul și-a exercitat dreptul, care este conținutul reclamației și ce metodă de tratare a reclamației solicită cumpărătorul. Această obligație se aplică, de asemenea, altor persoane desemnate să efectueze reparația.

 19. În cazul în care cumpărătorul reclamă bunuri deteriorate dintr-un set (adică din mai multe piese dintr-un pachet), este de obicei suficient să trimită vânzătorului fotografii sau o înregistrare video cu bunurile pe care cumpărătorul le consideră defecte, sau doar partea deteriorată, nu întregul set. Acest lucru este valabil și în cazul în care produsul este format din mai multe piese, iar cumpărătorul revendică doar o singură piesă. Vânzătorul recomandă trimiterea bunurilor, de preferință în ambalajul original sau în alt ambalaj adecvat. Nu este posibil să trimiteți bunurile la vânzător contra ramburs.

 20. Starea bunurilor a căror examinare este solicitată de către cumpărător trebuie să îndeplinească standardele de igienă de bază pentru a permite examinarea stării acestora și detectarea defectelor. Vânzătorul recomandă ca bunurile trimise pentru reclamație să fie curățate corespunzător. În cazul în care starea bunurilor prezentate vânzătorului pentru evaluarea caracterului rezonabil al defectelor reclamate nu îndeplinește cerințele elementare de igienă necesare pentru examinarea stării lor, aceste bunuri vor fi returnate cumpărătorului.

 21. Vânzătorul nu este obligat să furnizeze cumpărătorului bunuri de înlocuire pe durata perioadei de procesare a reclamației.

 22. Vânzătorul trebuie să ia o decizie imediată cu privire la reclamație, în cazuri complexe, într-un termen rezonabil de trei (3) zile, Această perioadă nu include timpul rezonabil în funcție de tipul de produs sau serviciu necesar pentru o evaluare profesională a defectului. Reclamația, inclusiv înlăturarea defectului, trebuie soluționată fără întârzieri nejustificate, cel târziu în termen de 30 de zile de la data reclamației, cu excepția cazului în care vânzătorul și cumpărătorul convin asupra unei perioade mai lungi. Vânzătorul este obligat să elibereze cumpărătorului o confirmare a datei și a metodei de soluționare a reclamației, inclusiv confirmarea reparației și a duratei acesteia, sau o justificare scrisă pentru respingerea reclamației. Această obligație se aplică, de asemenea, altor persoane desemnate să efectueze reparația.

 23. Vânzătorul returnează cumpărătorului fondurile primite de la cumpărător în același mod în care vânzătorul le-a primit de la cumpărător, cu excepția cazului în care se convine altfel cu cumpărătorul.

 24. Garanția pentru calitatea bunurilor în sensul articolului 2113 din Codul civil este oferită cumpărătorului în funcție de garanția pentru calitatea bunurilor oferită de producătorul bunurilor. În cazul în care perioada de timp în care bunurile pot fi utilizate este indicată pe bunurile vândute, pe ambalajul acestora, în instrucțiunile care însoțesc bunurile sau în conformitate cu alte reglementări legale, se aplică dispozițiile legale privind garanția pentru calitatea bunurilor. Vânzătorul furnizează, de asemenea, cumpărătorului informații privind garanția pentru calitatea unui anumit tip de bunuri pe baza unei solicitări telefonice sau prin e-mail adresate vânzătorului.
 1. PROTECȚIA DATELOR

 1. Vânzătorul își îndeplinește obligația de informare față de Cumpărător în sensul articolului 13 din Regulamentul (CE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare "GDPR") referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului în scopul executării Contractului de vânzare-cumpărare, în scopul negocierilor privind Contractul de vânzare-cumpărare și în scopul îndeplinirii obligațiilor de drept public ale Vânzătorului prin intermediul unui document separat.

 2. Cumpărătorul, care este de asemenea o persoană fizică, consimte la prelucrarea datelor sale cu caracter personal în sensul punctului 4 litera (a) din Legea nr. 110/2019, privind prelucrarea datelor cu caracter personal și de modificare a anumitor acte, cu modificările ulterioare (denumită în continuare"Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal"), de către Administrator, și anume toate datele cu caracter personal furnizate Administratorului (denumite în continuare"date cu caracter personal"), în special numele, prenumele, telefonul, adresa de e-mail, numărul de identificare, numărul de identificare fiscală și, eventual, alte date, cum ar fi data nașterii.

 3. Cumpărătorul, care este, de asemenea, o persoană fizică, consimte la prelucrarea datelor sale cu caracter personal în conformitate cu paragraful anterior în scopul creării și menținerii contului de utilizator al cumpărătorului în cadrul magazinului electronic, al încheierii și executării contractelor dintre cumpărător și administrator, în scopul îmbunătățirii și extinderii serviciilor cumpărătorului (în special, îmbunătățirea funcționării generale a magazinului electronic, adăugarea de funcționalități etc.) și, în cazul în care cumpărătorul nu alege o altă opțiune, și pentru a oferi comerț sau servicii (trimiterea de comunicări comerciale și buletine informative).

 4. Cumpărătorul este de acord, în conformitate cu dispozițiile articolului 7 alineatul (2) din Legea nr. 480/2004 privind anumite servicii ale societății informaționale și de modificare a anumitor acte (Legea privind anumite servicii ale societății informaționale), cu modificările ulterioare, cu trimiterea de comunicări comerciale de către vânzător la adresa electronică sau la numărul de telefon al cumpărătorului. Vânzătorul își îndeplinește obligația de informare față de Cumpărător, în sensul articolului 13 din RGPD, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului în scopul trimiterii de comunicări comerciale, prin intermediul unui document separat.

 5. Cumpărătorul este de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul său. În cazul în care achiziția de pe site-ul web poate fi efectuată și obligațiile vânzătorului în temeiul contractului de vânzare-cumpărare pot fi îndeplinite fără a stoca cookie-uri pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul își poate retrage în orice moment consimțământul în conformitate cu fraza anterioară.

 6. Principiile și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Vânzătorului sunt enumerate și accesibile Cumpărătorului pe Site-ul web cu următorul link: https://www.comodacasa.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal/

 7. De asemenea, cumpărătorul recunoaște că:


  1. cu excepția cazului în care alege altfel, datele sale cu caracter personal pot fi, de asemenea, prelucrate de către operator în scopul oferirii afacerii, încheierii și executării contractului de cumpărare;
  2. datele sale sensibile în sensul Legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu vor fi prelucrate;
  3. acesta furnizează datele sale cu caracter personal în mod voluntar și pentru o perioadă nelimitată de timp;
  4. Operatorul are dreptul de a prelucra datele sale cu caracter personal în întregime până când cumpărătorul solicită eliminarea acestora;
  5. Cumpărătorul își poate retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, în scris sau de pe adresa sa de e-mail;
  6. datele sale cu caracter personal vor fi prelucrate manual și automat de către Operator prin intermediul angajaților săi, precum și prin intermediul unor împuterniciți autorizați de către Operator pe baza unui contract scris, care vor fi obligați, în temeiul acestui contract, să protejeze datele cu caracter personal ale Cumpărătorului cel puțin în aceeași măsură ca și Operatorul;
  7. cu excepția celor de mai sus, nici Operatorul, nici persoana împuternicită de operator nu vor furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului către alte părți terțe, cu excepția persoanelor care oferă asistență administrativă, contabilă și tehnică pentru funcționarea magazinului electronic;
  8. angajații Operatorului sau Procesatorului, alte persoane fizice care vor prelucra datele cu caracter personal ale Cumpărătorului în baza unui contract cu Operatorul sau Procesatorul, precum și alte persoane care vor intra în contact cu datele cu caracter personal ale Operatorului sau Procesatorului în îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor lor legale, sunt obligate să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și a măsurilor de securitate, a căror divulgare ar putea compromite securitatea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului, iar această obligație de confidențialitate va continua chiar și după încetarea contractului de muncă sau a activității respective;
  9. are drepturi care decurg din prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator, în special dreptul de a solicita informații de la operator cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, pe care operatorul este obligat să le furnizeze cumpărătorului fără întârzieri nejustificate. Conținutul informațiilor este determinat de dispozițiile Legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Operatorul are dreptul de a solicita o taxă rezonabilă pentru furnizarea informațiilor, care nu depășește costurile necesare pentru furnizarea informațiilor. Obligația Operatorului de a furniza cumpărătorului informațiile poate fi îndeplinită de către persoana împuternicită de către operator în numele cumpărătorului;
  10. în cazul în care cumpărătorul consideră că operatorul sau împuternicitul efectuează o prelucrare a datelor sale cu caracter personal care este contrară protecției vieții private și personale a persoanei vizate sau contrară Legii privind protecția datelor, în special dacă datele sale cu caracter personal sunt inexacte în ceea ce privește scopul prelucrării lor, cumpărătorul poate solicita operatorului sau împuternicitului o explicație și/sau poate solicita vânzătorului sau împuternicitului să remedieze situația apărută, în special să solicite blocarea, corectarea, completarea sau distrugerea datelor sale cu caracter personal. În cazul în care o astfel de solicitare din partea cumpărătorului se dovedește a fi justificată, operatorul sau persoana împuternicită de operator remediază imediat situația defectuoasă;
  11. Operatorul și-a îndeplinit obligația și și-a notificat intenția de a prelucra datele cu caracter personal ale Cumpărătorului către Autoritatea pentru protecția datelor;
  12. Operatorul și Prelucrătorul sunt obligați să ia măsurile necesare pentru a preveni accesul neautorizat sau accidental, modificarea, distrugerea sau pierderea, transferurile neautorizate sau alte prelucrări neautorizate ale datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului, precum și alte utilizări abuzive ale datelor cu caracter personal. Această obligație se aplică chiar și după ce prelucrarea datelor cu caracter personal a fost încheiată.
 1. CONDIȚIILE DE ACORDARE A LICENȚELOR, DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ.

 1. Cu excepția dreptului personal netransferabil de a utiliza e-shop-ul în conformitate cu acești Termeni și condiții generale, cumpărătorul nu dobândește niciun drept de proprietate intelectuală asupra drepturilor de proprietate intelectuală ale vânzătorului, nici drepturi de proprietate intelectuală, nume comerciale, mărci înregistrate ale altor persoane prin utilizarea e-shop-ului sau prin încheierea unui contract de cumpărare cu vânzătorul.

 2. Cumpărătorii nu au dreptul de a crea lucrări derivate bazate pe site-ul web.
 1. MODIFICĂRI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR GENERALE

 1. În interpretarea prezentelor condiții generale se aplică, de asemenea, practica care urmează să fie stabilită între părți, dar nici măcar o astfel de practică nu este în măsură să modifice textul (termenii) prezentelor condiții generale prin ea însăși.

 2. Vânzătorul poate modifica din când în când acești Termeni și condiții generale sau orice termeni și condiții suplimentare referitoare la vânzările și serviciile furnizate de către vânzător, de exemplu, din cauza unor modificări ale legislației aplicabile, îmbunătățiri sau alte modificări ale serviciilor. În special, Vânzătorul are dreptul de a modifica acești Termeni și condiții generale în cazul în care necesitatea unei astfel de modificări rezultă din legile țării în care au loc vânzările și furnizarea Serviciilor de către Vânzător.

 3. Prin continuarea utilizării magazinului electronic după modificarea acestor Termeni și condiții generale și prin transmiterea unei comenzi, cumpărătorul își exprimă acordul cu privire la versiunea modificată a acestor Termeni și condiții generale sau cu privire la versiunea modificată a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

 4. Vânzătorul se angajează să publice un anunț privind modificările aduse condițiilor pe site-ul său web. Modificările nu vor fi aplicate retroactiv. Cu toate acestea, modificările legate de noile caracteristici ale unui anumit serviciu sau modificările efectuate din motive legale vor intra în vigoare imediat. În cazul în care Cumpărătorul nu este de acord cu condițiile modificate, acesta este obligat să nu mai utilizeze magazinul electronic.

 5. Cumpărătorul se angajează să verifice periodic textul Termenilor și condițiilor generale.
 1. TRIMITERE

 1. Adresa de livrare a vânzătorului este adresa sediului social al acestuia, înregistrată în Registrul Comerțului la data expedierii transportului.

 2. Orice expediere trimisă vânzătorului este considerată ca fiind livrată în momentul primirii acesteia de către vânzător. În cazul în care vânzătorul nu preia transportul la adresa de livrare, se consideră că transportul a fost livrat în a zecea zi de la data la care a fost depus la furnizorul de servicii poștale, indiferent de motivul pentru care nu a fost livrat (de exemplu, se consideră că transportul a fost livrat chiar dacă destinatarul s-a mutat, etc.).

 3. Adresa de livrare a Cumpărătorului este adresa pe care Cumpărătorul a furnizat-o în timpul înregistrării, sau la crearea contului său de utilizator, sau la comandarea bunurilor, sau orice altă adresă pe care Cumpărătorul o furnizează ulterior Vânzătorului sau pe care o specifică în setările contului său de utilizator.

 4. Orice expediere trimisă cumpărătorului se consideră livrată în momentul primirii acesteia de către cumpărător. În cazul în care cumpărătorul nu preia transportul la adresa de livrare, se consideră că transportul a fost livrat în a zecea zi de la data la care a fost depus la furnizorul de servicii poștale, indiferent de motivul pentru care nu a fost livrat (de exemplu, transportul se consideră livrat chiar dacă destinatarul s-a mutat etc.).

 5. Metodele menționate mai sus nu exclud livrarea corespondenței prin alte metode permise de lege, de exemplu, prin intermediul unei cutii de date.
 1. LEGISLAȚIA ȘI JURISDICȚIA APLICABILE.

 1. Acești termeni și condiții de utilizare a magazinului online și/sau de încheiere a contractelor de cumpărare prin intermediul comunicării electronice la distanță sau prin participarea directă a părților sunt reglementate exclusiv de legislația Republicii Cehe în conformitate cu articolul XVI alineatul (9).

 2. Prin utilizarea magazinului electronic și/sau încheierea contractului de cumpărare, cumpărătorii își exprimă consimțământul cu privire la alegerea legii Republicii Cehe de mai sus, în cazul în care își pot da în mod valabil un astfel de consimțământ. În acest caz, Vânzătorul este, de asemenea, de acord cu această alegere.
 1. DISPOZIȚII COMUNE ȘI FINALE

 1. Vânzătorul nu percepe niciun cost în legătură cu comunicarea la distanță. Cumpărătorul suportă toate costurile legate de utilizarea acestor mijloace de comunicare la distanță, în special costurile apelurilor telefonice de ieșire, costurile de acces la internet etc. Costurile de utilizare a acestor mijloace de comunicare la distanță sunt la tariful normal, în funcție de tariful serviciilor de telecomunicații utilizate de către cumpărător.

 2. Consumatorul are dreptul de a adresa orice reclamație direct vânzătorului.

 3. Autoritatea cehă de inspecție a comerțului, Inspectoratul central - Departamentul ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praga 1, e-mail: adr@coi.cz este competentă pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor de consum care decurg dintr-un contract de cumpărare, site-ul web: adr.coi.cz . Platforma online de soluționare a litigiilor aflată la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odrje poate fi utilizată pentru a soluționa litigiile dintre vânzător și cumpărător în temeiul contractului de vânzare-cumpărare. Pentru toate litigiile dintre vânzător și cumpărător, instanțele de judecată din Republica Cehă sunt competente exclusiv pe plan local și material.

 4. Centrul European al Consumatorilor din Republica Cehă, cu sediul social la adresa Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adresa de internet: http: //www.evropskyspotrebitel.cz punct de contact în temeiul Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum).

 5. Vânzătorul nu este obligat să respecte niciun cod de conduită etică în raport cu consumatorul în sensul articolului 1826 alineatul (1) litera (e) din Codul civil.

 6. Toate celelalte informații și fapte pe care vânzătorul este obligat să le comunice consumatorului în conformitate cu articolul 1811 alineatul (2) și articolul 1820 alineatul (1) din Codul civil și care nu sunt evidente din dispozițiile relevante ale acestor Termeni și condiții generale, rezultă din comanda specifică făcută de consumator.

 7. Cu excepția cazului în care cumpărătorul alege altfel, cumpărătorul este de acord să primească informații legate de bunurile, serviciile sau afacerile vânzătorului la adresa electronică a cumpărătorului și, de asemenea, este de acord să primească comunicări comerciale din partea vânzătorului la adresa electronică a cumpărătorului.

 8. Cumpărătorul este de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul său. În cazul în care achiziția poate fi efectuată în interfața web a magazinului electronic și obligațiile vânzătorului în temeiul contractului de vânzare-cumpărare pot fi îndeplinite fără a stoca așa-numitele cookie-uri pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul poate revoca în orice moment consimțământul în conformitate cu fraza anterioară.

 9. Toate relațiile contractuale, inclusiv prezentele CCG, sunt guvernate de legislația Republicii Cehe. În cazul în care cumpărătorul este un consumator, relațiile care nu sunt reglementate de CCG sunt reglementate de Codul civil și de Legea nr. 634/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare. În cazul în care Cumpărătorul este un Întreprinzător, relațiile care nu sunt reglementate de CCG și de Codul civil.

 10. Acești Termeni și condiții generale intră în vigoare la data publicării lor pe site-ul web al vânzătorului și se aplică, în forma modificată, tuturor comenzilor plasate la sau după această dată. La data publicării acestor Termeni și condiții generale, Termenii și condițiile generale anterioare încetează să se mai aplice, dar acest lucru nu afectează contractele de cumpărare încheiate în temeiul versiunii anterioare a Termenilor și condițiilor generale. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și condiții generale, dar acest lucru nu va afecta contractele de cumpărare încheiate anterior în temeiul acestor Termeni și condiții generale. Noua versiune a Termenilor și condițiilor generale va fi publicată pe site-ul web al vânzătorului.

 11. Acești Termeni și condiții generale fac parte integrantă din Contractul de achiziție. Aranjamentele speciale încheiate cu Cumpărătorul în Contractul de achiziție prevalează asupra dispozițiilor din prezentele Condiții generale care ar intra în conflict cu acestea.

 12. Toate informațiile referitoare la produsele plasate pe site-ul web al vânzătorului sunt de natură informativă și nu pot fi trase consecințe juridice din acestea.

 13. Detalii de contact pentru exercitarea drepturilor consumatorilor:


  E-mail: info@comodacasa.ro

 14. Termenii și condițiile generale nu acordă drepturi unor terțe părți.

 15. În cazul în care cumpărătorul și utilizatorul magazinului electronic încalcă acești Termeni și condiții generale și dacă vânzătorul nu răspunde la această încălcare, acest lucru nu înseamnă că vânzătorul renunță la orice drepturi care i se cuvin (cum ar fi dreptul de a continua în viitor să întreprindă acțiunile legale necesare pentru a-și exercita drepturile).

 16. În cazul în care o dispoziție a acestor Termeni și condiții generale se dovedește a fi inaplicabilă, nicio altă dispoziție nu va fi afectată.

 17. În cazul în care o obligație prevăzută în cadrul acestor Termeni și condiții generale, dar care nu constituie o parte importantă a acestora, este sau devine inaplicabilă în totalitate sau parțial, aceasta va putea fi separată în totalitate de celelalte dispoziții ale acestor Termeni și condiții generale, iar această invaliditate sau inaplicabilitate nu va afecta validitatea și aplicabilitatea celorlalte obligații prevăzute în cadrul acestor Termeni și condiții generale. În cazul în care motivul de nulitate se referă doar la o parte a tranzacției juridice care poate fi separată de restul conținutului acesteia, doar acea parte este nulă dacă se poate presupune că tranzacția juridică ar fi avut loc fără partea nulă dacă partea ar fi recunoscut la timp nulitatea.

 18. În cazul în care cumpărătorul își exprimă dezacordul față de acești Termeni și condiții generale, acesta nu are dreptul de a mai utiliza magazinul online, cu excepția cazului în care se convine altfel cu vânzătorul.

 19. Cumpărătorul recunoaște că, în cazul în care propune o modificare a acestor Termeni și condiții generale, acesta va avea dreptul de a utiliza eshop-ul și de a încheia contracte de cumpărare cu vânzătorul în conformitate cu acești Termeni și condiții generale neschimbate până când o astfel de modificare este acceptată în mod expres în scris de către vânzător sau până când se ajunge la un alt acord între părți.

 20. Drepturile și obligațiile care decurg din acești Termeni și condiții generale rămân în vigoare chiar și după ce cumpărătorul încetează să mai utilizeze eshop-ul.

 21. Încheierea unui contract în temeiul acestor Termeni și condiții generale poate avea loc în toate versiunile lingvistice publicate pe site-ul web. În cazul unui conflict între mai multe versiuni lingvistice ale acestor Termeni și condiții generale, prevalează textul ceh.

 22. Revendicările privind penalitățile contractuale în temeiul prezentelor condiții generale nu aduc atingere revendicărilor privind despăgubirea integrală pentru daune.

La data de 6.1.2023