Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

Textilomanie s.r.o.

(denumite în continuare „Termenii și condițiile generale” sau „CGV“)

 1. DEFINIȚII

Eshop” din acești Termeni și Condiții Generale înseamnă magazinul online al Vânzătorului operat prin intermediul Site-ului Web.

Cumpărător” din acești Termeni și condiții generale este un termen comun pentru consumatori și antreprenori.

Cod civil” din aceste CGC înseamnă Legea nr. 89/2012 Coll., Codul civil, astfel cum a fost modificat.

Antreprenor” în acești Termeni și Condiții Generale, în conformitate cu dispozițiile articolului 420 din Codul civil, înseamnă un astfel de client al magazinului online al vânzătorului care desfășoară în mod independent o activitate renumerată pe cont propriu și responsabilitate într-un mod comercial sau similar intenția de a face acest lucru în mod sistematic pentru profit și, de asemenea, un astfel de client al magazinului online al vânzătorului care încheie contracte cu vânzătorul legate de propria afacere, producție sau activități similare sau în exercitarea independentă a profesiei sale, sau o persoană care acționează în numele antreprenorului în sensul articolului 420 alineatul 1 din Codul civil. În cazul în care Cumpărătorul își indică numărul de identificare în comandă, atunci el recunoaște că i se aplică regulile menționate în CG pentru antreprenori (denumit în continuare „Cumpărător - Antreprenor”)

Vânzător” în acești Termeni și condiții generale înseamnă compania de afaceri Textilomanie s.r.o, IČO: 04788494, numărul dosarului: C 335365 / MSPH păstrat la Tribunalul Regional din Praga, sediul social: Lidická 700/19, 602 00, Brno, care este un antreprenor în sensul articolului 420 din Codul civil sau, în funcție de circumstanțe, o altă persoană juridică cu care Vânzătorul este legat de proprietate.

Partea contractantă” din aceste CGC înseamnă Vânzătorul pe de o parte și Cumpărătorul pe de altă parte.

Consumator” din acești Termeni și Condiții Generale înseamnă orice persoană care, în afara sferei activităților sale comerciale sau în afara sferei exercitării independente a profesiei sale, încheie un contract cu Vânzătorul sau se ocupă în alt mod cu Vânzătorul și este, de asemenea, client din magazinul online al vânzătorului. În caz de îndoială la interpretarea termenului „Consumator”, interpretarea acestui termen în conformitate cu prevederile Secțiunii 419 din Codul civil se aplică în mod corespunzător (denumit în continuare „Cumpărător - Consumator”)

Administrator” la articolul XI. din acești Termeni și condiții generale înseamnă Vânzător.

Site” în acești Termeni și Condiții Generale înseamnă site-ul web www.comodacasa.ro

 1. OBIECTUL TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR GENERALE
 1. Acești Termeni și Condiții Generale guvernează în special drepturile și obligațiile reciproce ale Vânzătorului și Cumpărătorului la vânzarea și cumpărarea de bunuri de la Vânzător la Cumpărător și în conformitate cu § 1751 alineatul 1 din Codul civil, precum și drepturile și obligațiile lor reciproce care decurg din cumpărare contract încheiat între Vânzător și Cumpărător (denumit în continuare „contractul de cumpărare” sau „contractul”).

 1. În cazul în care Cumpărătorul folosește și alte servicii furnizate de Vânzător, cărora li se aplică condițiile contractuale speciale ale Vânzătorului, condițiile contractuale speciale relevante pentru astfel de servicii prevalează asupra acestor Termeni și Condiții Generale.

 1. Acceptarea acestor Termeni și Condiții Generale de către Cumpărător este o condiție pentru încheierea contractelor cu Vânzătorul în principal prin mijloace de comunicare electronică la distanță și / sau magazin electronic și pentru stabilirea unui cont de utilizator al Cumpărătorului pe site-ul Vânzătorului. Prin configurarea unui cont de utilizator în cadrul magazinului electronic, trimiterea formularului de comandă Vânzătorului și / sau într-un alt mod similar face o ofertă pentru încheierea unui contract de cumpărare cu Vânzătorul, Cumpărătorul își exprimă consimțământul necondiționat la acești Termeni și Condiții Generale și se angajează să le respecte.în sensul articolului XI din acești Termeni și condiții generale. Fără a-și exprima consimțământul la acești Termeni și Condiții Generale, Cumpărătorul nu poate încheia contracte cu Vânzătorul sau nu poate stabili un cont de utilizator pe site.

 1. Prin plasarea unei comenzi, Cumpărătorul confirmă că a citit aceste CGV înainte de a încheia contractul, o parte integrantă a acesteia fiind comunicarea precontractuală prevăzută la articolul III, Procedura de reclamație, Politica de confidențialitate și condițiile de alegere „Metode de livrare și plata ", și că aceștia sunt de acord în mod explicit, astfel cum a fost modificat și efectiv în momentul trimiterii comenzii.

III.           NOTIFICARE ÎNAINTE DE ÎNCHEIEREA ACORDULUI DE ACHIZIȚIE

 1. Prin plasarea unei comenzi pentru bunuri prin comunicare electronică și / sau pe site-ul vânzătorului, Cumpărătorul confirmă că a citit acești Termeni și condiții generale, că este de acord cu aceștia și că a avut ocazia să se familiarizeze cu ei cu mult timp înainte de plasare a comenzii.

 1. CONTRACT DE ACHIZIȚIE
 1. Contul utilizatorului. Pe baza înregistrării cumpărătorului efectuată pe site, cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator. Din interfața sa de utilizator, cumpărătorul poate comanda bunuri (denumit în continuare „cont de utilizator”).

 1. Atunci când se înregistrează pe site și când comandă bunuri, Cumpărătorul este obligat să precizeze toate datele corect și cu adevărat. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele specificate în contul de utilizator în cazul oricărei modificări. Datele furnizate de Cumpărător în contul de utilizator și la comandarea bunurilor sunt considerate corecte de către Vânzător.

 1. Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru a accesa contul său de utilizator.

 1. Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea contului de utilizator către terți și achiziționarea de bunuri la prețuri reduse către terți.

 1. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales în cazul în care cumpărătorul își încalcă obligațiile care decurg din contractul de cumpărare (inclusiv acești termeni și condiții generale).

 1. Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil non-stop, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale Vânzătorului sau întreținerea necesară a hardware-ului și software-ului terților.

 1. Dacă interfața web a magazinului o permite, este posibilă și comanda mărfurilor fără înregistrare direct din interfața web a magazinului online.

 1. Toate ofertele și prezentările de bunuri plasate pe interfața web a magazinului online au caracter informativ, iar Vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare cu privire la aceste bunuri. Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător apare la momentul livrării e-mailului confirmând acceptarea comenzii Cumpărătorului (acceptare), care a fost trimisă de Vânzător prin e-mail către Cumpărător la adresa sa de e-mail precizat în ordinul său. Vânzătorul și Cumpărătorul exclud în mod expres aplicarea dispozițiilor articolului 1732 alin. 2 din Codul civil relației lor contractuale.

 1. În cadrul magazinului online, cumpărătorul face pașii tehnici individuali care duc la încheierea contractului, mai întâi plasând performanța necesară (bunuri) în coș. Înainte de a trimite comanda către Vânzător, Cumpărătorul are voie să verifice și să schimbe datele introduse de Cumpărător în comandă, în timp ce Cumpărătorul are posibilitatea de a detecta și corecta erorile făcute la introducerea datelor înainte de a plasa comanda. Atunci când comandă bunuri, cumpărătorul este obligat să precizeze toate datele corect și cu adevărat. În ceea ce privește acest lucru, datele menționate în comandă de către Vânzător sunt considerate corecte.

 1. Imediat după primirea comenzii, Vânzătorul va confirma primirea către Cumpărător sub forma unui e-mail trimis prin e-mail la adresa de e-mail a Cumpărătorului specificată în comanda sa. Contractul încheiat între Cumpărător și Vânzător va fi stocat în arhiva electronică a Vânzătorului. Cu toate acestea, această confirmare sau posibila nereușire a acesteia nu afectează formarea contractului.

 1. Contractul rezultat poate fi modificat sau anulat numai prin acordul părților în conformitate cu prezentele CGV sau din motive legale.

 1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu accepta oferta Cumpărătorului sub forma unei comenzi trimise a bunurilor Vânzătorului sau a unei părți a acestuia și de a respinge unilateral acest lucru, mai ales dacă bunurile comandate de Cumpărător nu mai sunt produse sau livrate, nu sunt disponibile sau prețul furnizorului de bunuri relevante s-a modificat semnificativ sau prețul bunurilor comandate de Cumpărător s-a modificat semnificativ și / sau a existat o eroare sau o greșeală în ofertă, identificarea și descrierea bunurilor și / sau o eroare sau greșeală la publicarea prețului pe site-ul vânzătorului, din orice motiv. Vânzătorul va notifica Cumpărătorului acest fapt prin telefon informativ sau e-mail trimis la adresa sa de e-mail specificată în comanda sa. În cazul în care Cumpărătorul a achitat parțial sau total prețul de achiziție pentru bunurile comandate înainte de încheierea contractului, această sumă va fi returnată în contul bancar din care a fost achitat prețul de achiziție, în cazul în care Vânzătorul nu a acceptat comanda sa.

 1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a declara invalid contractul de cumpărare, în cazul în care a existat o utilizare incorectă a datelor cu caracter personal, utilizarea incorectă a cardului de plată etc. sau din cauza intervenției unei autorități administrative sau judiciare, Cumpărătorul va fi informat despre o astfel de procedură. În plus, Vânzătorul își rezervă dreptul de a declara contractul de cumpărare ca fiind invalid dacă există o utilizare neautorizată a unui discount sau a unui voucher similar cu încălcarea condițiilor sale, în special în cazurile în care: a) voucherul de reducere este utilizat pentru alte bunuri decât pentru care a fost destinat; (b) voucherul de reducere este utilizat împreună cu un alt discount, chiar dacă nu a fost interzisă în mod expres agregarea acestor reduceri; c) Vânzătorul află că bonul de reducere a fost deja utilizat. Cumpărătorul recunoaște că, în cazurile de mai sus, contractul de cumpărare nu poate fi încheiat în mod valid și, în același timp, Cumpărătorul recunoaște că Vânzătorul este îndreptățit să solicite, printre altele, îmbogățirea nedreaptă.

 2. În funcție de natura comenzii (cantitatea de mărfuri, prețul de achiziție, costurile estimate de expediere), Vânzătorul are întotdeauna dreptul să solicite Cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii sale (de exemplu în scris prin e-mail sau telefon) înainte de a trimite un e-mail de confirmare către Cumpărător.

 1. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță la încheierea contractului de cumpărare. Costurile suportate de Cumpărător în utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile apelurilor telefonice) vor fi suportate chiar de Cumpărător.

 1. Vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate asupra bunurilor comandate în sensul prevederilor § 2132 din Codul civil, drept urmare Cumpărătorul devine proprietarul bunurilor numai prin plata integrală a prețului de cumpărare conform contractului de cumpărare . Riscul de deteriorare a bunurilor trece către Cumpărător, care este consumator, în momentul primirii bunurilor de la transportator, sau direct de la Vânzător sau de la o altă persoană. Riscul de deteriorare a bunurilor revine Cumpărătorului, care este antreprenor, în momentul livrării bunurilor de către Vânzător sau, respectiv, de către o altă persoană către Cumpărător. către primul purtător. Același efect al transferului riscului de deteriorare a bunurilor, în cazul în care Cumpărătorul este antreprenor, are situația în care Cumpărătorul nu preia bunurile, chiar dacă Vânzătorul, transportatorul sau o altă persoană i-au permis să o manipuleze. . Deteriorarea bunurilor, suportată după transferul riscului de deteriorare a bunurilor către Cumpărător, nu afectează obligația sa de a plăti prețul de achiziție, cu excepția cazului în care Vânzătorul a cauzat dauna prin încălcarea obligației sale.

 1. Dacă, împreună cu bunurile, Cumpărătorului i se oferă gratuit un beneficiu special, cum ar fi un bonus sau un cadou, contractul cadou relevant dintre Vânzător și Cumpărător se încheie cu condiția de dezlegare ca, în cazul în care Cumpărătorul se retrage din contract de cumpărare pentru bunuri în legătură cu care cumpărătorului i s-a oferit un cadou. sau bonus gratuit, contractul cadou relevant își pierde efectul și Cumpărătorul este obligat să restituie cadoul sau alt bonus furnizat gratuit Vânzătorului împreună cu bunurile din contractul de cumpărare.

 1. Cumpărătorul își asumă riscul unei schimbări de circumstanțe în sensul articolului 1765 alineatul 2 din Codul civil.

 1. PREȚ PENTRU MARFURI ȘI METODE DE PLATĂ
 1. Prețurile bunurilor enumerate pe site sunt contractuale și sunt valabile pentru comandă la momentul depunerii acesteia de către Cumpărător. Prețurile din rapoartele și ofertele de pe site sunt listate atât fără TVA, cât și cu TVA, în timp ce prețurile sunt, de asemenea, listate, inclusiv toate celelalte taxe și taxe, cu excepția transportului și a oricărei taxe pentru metoda de plată selectată. Prețurile mărfurilor rămân valabile atât timp cât sunt afișate în interfața web a eshop-ului. Această prevedere nu limitează capacitatea Vânzătorului de a vinde bunuri la condiții de preț convenite individual.

 1. TVA în suma legală va fi adăugată la prețul de achiziție.
 1. Mărfurile care vor fi expediate prin poștă sau serviciu de transport vor fi taxate conform listei de prețuri valabile enumerate pe site-ul web în modalitățile de livrare și plată, https://www.comodacasa.ro/transport-si-plata/.

 1. Pentru livrările grele și voluminoase, prețul este determinat în funcție de lista de prețuri valabilă a transportatorului și va fi aprobat de Cumpărător.

 1. Prețul mărfii conform contractului de cumpărare și al transportului poate fi achitat de către Cumpărător Vânzătorului în conformitate cu alegerea sa menționată în comanda sa după cum urmează:

 1. Plata în avans prin transfer în contul bancar al Vânzătorului 123-1909530227 / 0100. În cazul plății prin transfer bancar în avans, Vânzătorul va emite cumpărătorului o factură în avans, pe baza căreia Cumpărătorul va plăti integral prețul stabilit. În cazul în care mărfurile sunt trimise prin poștă sau prin servicii de transport, ramburs nu va fi taxat și / sau

 1. În numerar la livrare la locul specificat de Cumpărător în comanda sa și / sau
 1. Plata "Twisto Pay" asigurată de Twisto payment as, IČ: 01615165, înscrisă în Registrul Comerțului deținut de Tribunalul Municipal din Praga, Secțiunea B, Insert 19085, cu sediul social la Újezd ​​450/40, Malá Strana, 118 00 Praga 1 pe baza facturilor Twisto prin atribuirea unei creanțe pentru plata unei plăți extinse către plățile Twisto ca, în condițiile specificate în „Termenii și condițiile generale pentru clienții serviciului„ TWISTO ”. În cazul în care Cumpărătorul folosește serviciul „Twisto Pay” mediat de Vânzător și furnizat de plățile Twisto ca, Cumpărătorul este obligat să plătească plata (adică prețul total de achiziție și costurile de expediere) în termen de 14 zile de la data livrării . Contractul de cumpărare va fi încheiat prin finalizarea comenzii de către Cumpărător, acceptarea comenzii de către Vânzător (confirmare scrisă prin e-mail) și plata bunurilor comandate de către Cumpărător sau prin utilizarea serviciului „Twisto”. Cumpărătorul este de acord că, selectând serviciul Twisto Pay în coșul de cumpărături al comerciantului și după aprobarea ulterioară a plății de către Twist, acceptă „Termenii și condițiile generale pentru clienții serviciului„ TWISTO ”și / sau

  Alternativ, prin alte metode / opțiuni de plată enumerate la momentul încheierii contractului pe site - magazinul online al vânzătorului.

 1. În cazul rambursării, prețul de achiziție se plătește la primirea bunurilor comandate.
 1. În cazul în care acest lucru este obișnuit în relațiile de afaceri sau dacă este astfel stipulat de reglementări legale în general obligatorii, Vânzătorul va emite cumpărătorului un document fiscal - o factură - cu privire la plățile efectuate pe baza contractului de cumpărare. Vânzătorul este un plătitor al taxei pe valoarea adăugată. Documentul fiscal - factura va fi emisă de vânzător către Cumpărător după plata prețului bunurilor și va fi trimisă împreună cu bunurile livrate.

 1. Orice reducere la prețul bunurilor oferite de vânzător cumpărătorului nu poate fi combinată între ele.
 1. În cazul în care plata de către Cumpărător îndeplinește condițiile pentru ca Vânzătorul să facă obiectul înregistrărilor de vânzări conform Legii nr. 112/2016 Coll., Privind înregistrările de vânzări, atunci se aplică următoarele: „Conform Legii înregistrărilor de vânzări, obligat să elibereze o chitanță cumpărătorului. În același timp, este obligat să înregistreze veniturile primite la administratorul fiscal online; în cazul unei defecțiuni tehnice, în cel mult 48 de ore. "

 1. Dacă una dintre părțile contractante are restanțe la plata oricărei plăți în temeiul contractului, cealaltă parte contractantă are dreptul să solicite dobânzi pentru restanțe în conformitate cu legislația aplicabilă. În cazul în care Cumpărătorul este antreprenor, se acordă o penalitate contractuală de 0,1% din suma neplătită pentru fiecare zi de întârziere în cazul neîndeplinirii obligației sale financiare.

 1. În cazul în care Cumpărătorul nu preia bunurile comandate în termen de 10 (zece) zile de la ziua în care i-a fost permis de către Vânzător, transportator sau altă persoană sau dacă refuză în mod nejustificat să preia bunurile, este obligat să plătească o penalitate contractuală de 10% din prețul de achiziție.

 1. Vânzătorul este îndreptățit să se retragă din contract fără întârziere nejustificată în cazul întârzierii plății prețului de cumpărare pentru mai mult de 10 zile de către Cumpărător și, în special, în cazul încălcării altor obligații ale Cumpărătorului care decurg din Contract, aceste CG și / sau legea.

 1. Plata oricărei penalități contractuale nu afectează dreptul Vânzătorului la despăgubiri pentru daunele suferite.

 1. Cumpărătorul recunoaște, de asemenea, că prețurile finale pentru produse sunt cotate după rotunjirea coroanelor întregi în conformitate cu legislația aplicabilă, astfel încât, în situații specifice, în suma finală a tuturor produselor achiziționate, poate exista o ușoară abatere de la prețul de achiziție, acest lucru se datorează datorită rotunjirii la coroane întregi. Defalcare detaliată a prețului de achiziție, inclusione penny este întotdeauna listat în coșul cumpărătorului.

 1. Prețurile speciale sunt valabile până la epuizarea stocului, indicând numărul de bucăți de bunuri speciale sau pentru o perioadă de timp specificată. Prețul inițial înseamnă prețul bunurilor / serviciilor pentru care Vânzătorul a oferit bunurile / serviciile în cauză fără a lua în considerare toate bonusurile posibile, campaniile de marketing pentru a sprijini vânzările și alte reduceri la magazinul online operat de acesta sau prețul neobligator recomandat de producător sau distribuito prețuri care reflectă mai bine nivelul de preț al produsului pe piață.

 1. Cumpărătorul recunoaște că pot exista cazuri în care nu este încheiat niciun contract între Vânzător și Cumpărător, mai ales dacă Cumpărătorul comandă bunurile la un preț publicat din greșeală sau greșeală din cauza unei erori în sistemul de informații interne al Vânzătorului și / sau pentru orice alt motiv, Vânzătorul este îndreptățit să se retragă din contractul de cumpărare în conformitate cu articolul IX din prezentele CG, chiar și după ce Cumpărătorul a primit un e-mail de confirmare a comenzii sale. Într-un astfel de caz, Vânzătorul informează Cumpărătorul despre un astfel de fapt. Exemple în care poate apărea un preț publicat incorect sunt în special următoarele: a) prețul bunurilor este incorect la prima vedere (de exemplu, nu ține cont de prețul de achiziție); (b) una sau mai multe cifre rămân sau lipsesc din prețul bunurilor; c) reducerea la bunuri depășește 50% fără ca bunurile să facă parte dintr-o campanie specială de marketing sau un eveniment de vânzare marcat cu un simbol special etc. Vânzătorul avertizează că sistemul de informații al vânzătorului poate afirma automat informații despre bunuri cu un preț vădit incorect sunt bunuri reduse, resp. despre mărfurile vândute etc. În caz de îndoială dacă mărfurile sunt cu adevărat reduse sau dacă există o eroare evidentă în prețul mărfurilor, Cumpărătorul este, prin urmare, obligat să contacteze Vânzătorul și să verifice informațiile despre corectitudinea prețului.

 1. TRANSPORT ȘI LIVRARE DE MARFURI
 1. Livrările de bunuri comandate vor fi efectuate cât mai curând posibil, în funcție de disponibilitatea și capacitățile operaționale ale acestora. Locul de colectare este determinat pe baza comenzii cumpărătorului. Termenul maxim pentru livrarea bunurilor este de 14 (paisprezece) zile de la data încheierii contractului sau de la plata prețului de achiziție, dacă acesta urmează să fie plătit înainte de livrarea bunurilor. În cazul în care circumstanțele indică faptul că acest termen nu va fi respectat, Vânzătorul va contacta Cumpărătorul prin e-mail sau telefon înainte de expirarea acestuia.

 1. Transportul către adresa de destinație este asigurat de Vânzător într-unul din modurile bazate pe alegerea Vânzătorului.

 1. Expedierea cu bunurile comandate conține documentul fiscal original, instrucțiuni de utilizare a bunurilor și un card de garanție (dacă este emis).

 1. Bunurile comandate pot fi livrate prin serviciul de curierat în funcție de alegerea cumpărătorului făcută în comanda sa.

 1. Vânzătorul și Cumpărătorul pot conveni, de asemenea, cu privire la o altă metodă de transport decât cea specificată în acești Termeni și Condiții Generale, caz în care Cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate acestui mod de transport.

 1. În cazul în care, din motive din partea Cumpărătorului, este necesar să livreze bunurile în mod repetat sau într-un alt mod decât cel specificat în comanda sa, Cumpărătorul este obligat să plătească costurile necesare asociate livrării repetate a bunurilor, respectiv. costurile necesare asociate cu o altă metodă de livrare.

 1. La primirea mărfurilor de la transportator, Cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfii și, în cazul apariției oricăror defecte, anunță imediat transportatorul. În cazul constatării unei încălcări a ambalajului care indică intrarea neautorizată în transport, Cumpărătorul nu trebuie să preia transportul de la transportator.

VII.          DREPTUL CONSUMATORULUI DE A RETRA DE LA CONTRACT

 1. Cumpărător - Consumatorul are dreptul, în conformitate cu prevederile § 1829 paragraful 1 din Codul civil, să se retragă din contractul de cumpărare în termen de paisprezece (14) zile fără să ofere un motiv. Cumpărătorul recunoaște că acest drept nu aparține în mod explicit persoanelor care nu sunt Consumatori, adică în special Antreprenorilor.

 1. Cumpărător - Consumatorul are dreptul să se retragă din contract fără să ofere un motiv în termen de 14 zile din ziua următoare zilei în care el sau un terț desemnat de acesta (altul decât transportatorul) preia bunurile (în cazul unui contract care implică mai multe tipuri de mărfuri sau livrarea mai multor părți, are dreptul să se retragă în termen de 14 zile de la data la care el sau un terț desemnat de acesta - altul decât transportatorul - preia ultima livrare a mărfurilor). Retragerea din contractul de cumpărare trebuie trimisă vânzătorului în perioada specificată în fraza anterioară.

 1. Cumpărătorul recunoaște că, în conformitate cu dispozițiile articolului 1837 din Codul civil, nu este posibil să se retragă din contractul de cumpărare pentru furnizarea de bunuri, care a fost modificat în conformitate cu dorințele cumpărătorului sau pentru acesta, din contractul de cumpărare. pentru livrarea de bunuri perisabile și bunuri care au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare, dintr-un contract de cumpărare pentru furnizarea de bunuri într-un pachet sigilat pe care consumatorul l-a scos din ambalaj și nu poate fi returnat din motive igienice și dintr-un contract de cumpărare pentru furnizarea unei înregistrări audio sau video sau a unui program de computer dacă a încălcat ambalajul original al acestora.

 1. În scopul exercitării dreptului de retragere din contract, consumatorul trebuie să informeze Vânzătorul despre retragerea sa din contract sub forma unei acțiuni legale unilaterale (de exemplu, prin scrisoare trimisă prin furnizorul de servicii poștale, fax sau e-mail). e-mail la info@comodacasa.ro). Consumatorul poate folosi formularul atașat de plasare a eșantionului de pe site-ul vânzătorului pentru a se retrage din contract (dar nu este obligația sa), caz în care Vânzătorul va confirma consumatorului în formă text, fără întârzieri nejustificate, acceptarea acestuia.

 1. Pentru a respecta perioada de retragere, este suficient să trimiteți retragerea înainte de expirarea perioadei relevante.

 1. Consumatorul recunoaște că nu se poate retrage din contract în cazurile în care legea prevede acest lucru, de exemplu în cazul:

 1. contracte pentru furnizarea de bunuri care au fost modificate conform dorințelor Cumpărătorului sau pentru persoana acestuia,

  contracte pentru furnizarea de servicii pe care Vânzătorul le-a îndeplinit cu acordul expres prealabil al consumatorului înainte de expirarea perioadei de retragere din contract;

 1. contracte pentru furnizarea de bunuri sau servicii, al căror preț depinde de fluctuațiile pieței financiare independent de voința Vânzătorului și care pot apărea în perioada de retragere din contract;

 1. contracte pentru furnizarea de bunuri perisabile, precum și bunuri care au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare;

 1. contracte de reparații sau întreținere efectuate la un loc desemnat de Cumpărător la cererea acestuia; cu toate acestea, acest lucru nu se aplică în cazul unor reparații ulterioare, altele decât cele solicitate sau furnizarea de piese de schimb, altele decât cele solicitate;

 1. contracte pentru furnizarea de bunuri în ambalaje sigilate pe care consumatorul le-a scos din ambalaj și care nu pot fi returnate din motive de igienă;

 1. Cumpărătorul - Consumator recunoaște că, dacă un bonus sau un cadou este oferit gratuit Cumpărătorului - Consumatorului de către Vânzător, contractul cadou relevant dintre Consumator și Cumpărător se încheie cu condiția de dezlegare care, dacă Consumatorul se retrage din contractul de cumpărare .cu care consumatorul a primit un cadou sau un bonus gratuit, contractul cadou relevant își pierde eficacitatea, iar Consumatorul este obligat să returneze vânzătorului cadoul sau altul furnizat gratuit împreună cu bunurile din contractul de cumpărare.

VIII.        CONSECINȚELE RETRAGERII

 1. În cazul în care Cumpărătorul - Consumatorul se retrage din contract, Vânzătorul îi va returna fără întârziere nejustificată, nu mai târziu de 14 zile de la data notificării de retragere a Consumatorului, toate plățile primite de la Consumator, inclusiv costul livrării bunurilor de la Vânzătorul, către Consumator (cu excepția costurilor suplimentare suportate ca urmare a metodei de livrare alese de Consumator, care este diferită de cea mai ieftină metodă de livrare standard oferită de Vânzător). Vânzătorul va returna toate plățile prin transfer fără numerar în contul consumatorului, care îi va fi comunicat de către consumator. În niciun caz, aceasta nu va suporta costuri suplimentare pentru Consumator. Vânzătorul va returna plata numai după primirea bunurilor returnate sau dacă Consumatorul dovedește că a trimis bunurile înapoi, oricare ar fi primul.

 1. Cumpărător - Consumatorul este obligat să returneze bunurile fără întârziere nejustificată, în termen de cel mult 14 zile de la data retragerii din contract. Termenul limită este considerat a fi respectat dacă Cumpărătorul - Consumatorul trimite bunurile înapoi Vânzătorului înainte de expirarea a 14 zile. În cazul în care Cumpărătorul - Consumator se retrage din contractul de cumpărare, Vânzătorul nu este obligat să restituie fondurile primite Cumpărătorului - Consumatorului înainte ca Cumpărătorul - Consumatorul să predea bunurile sau dovedește că bunurile sunt în mod corespunzător și demonstrabil Vânzătorului.

 1. Cumpărător - Consumatorul recunoaște prin prezenta că va suporta toate costurile asociate cu returnarea bunurilor în cadrul retragerii către Vânzător.

 1. Cumpărător - Consumatorul este responsabil pentru reducerea valorii bunurilor ca urmare a manipulării bunurilor într-un mod diferit de cel necesar pentru a se familiariza cu natura și proprietățile bunurilor, inclusiv cu funcționalitatea acesteia.

 1. Vânzătorul are dreptul să compună unilateral dreptul la despăgubire pentru daunele produse bunurilor împotriva dreptului Cumpărătorului - Consumatorului la rambursarea prețului de achiziție.

 1. Vânzătorul ar dori să-l avertizeze pe Cumpărător - Consumator că dreptul său menționat mai sus de a se retrage din contract nu poate fi înțeles ca posibilitatea lui de a împrumuta bunurile gratuit și de a le returna după 14 zile. Cumpărător - Consumatorul are dreptul de a dispune de bunuri numai în așa fel încât este necesar să se familiarizeze cu natura, proprietățile și funcționalitatea bunurilor. În cazul în care Cumpărătorul - Consumatorul manipulează bunurile în conflict cu propoziția anterioară, în urma căreia bunurile returnate sunt deteriorate, purtate, utilizate, Cumpărătorul - Consumatorul este responsabil pentru reducerea valorii bunurilor returnate, iar Vânzătorul poate pleca în conformitate cu acest articol VIII. paragraful 5) această cerere de despăgubire pentru daunele cauzate în comparație cu dreptul Cumpărătorului - Consumator la rambursarea prețului de achiziție pentru bunuri.

 1. Cumpărătorul - Consumatorul nu se poate retrage din contractul de furnizare a serviciilor pe care Vânzătorul le-a îndeplinit cu acordul expres prealabil al Cumpărătorului - Consumator înainte de expirarea perioadei de retragere din contract.

 1. DREPTUL VÂNZĂTORULUI DE A RETRA DE LA CONTRACT
 1. În conformitate cu prevederile secțiunii 2001 din Codul civil, Vânzătorul are dreptul să se retragă unilateral din contract și / sau partea sa, cu efect imediat, în special în cazurile în care:
 2. bunurile comandate nu mai sunt disponibile în stocul Vânzătorului și / sau
 3. bunurile comandate nu mai sunt produse și / sau
 4. bunurile comandate nu mai sunt livrate Vânzătorului și / sau
 5. prețul bunurilor comandate s-a modificat semnificativ, în comparație cu prețul de achiziție convenit conform comenzii și / sau
 6. a apărut o eroare și / sau o eroare administrativă și / sau tehnică în ofertă, identificarea, descrierea bunurilor și / sau publicarea eronată sau altfel eronată a prețului bunurilor pe site-ul vânzătorului - eshop și / sau
 7. Cumpărătorul are restanțe la plata prețului de achiziție a bunurilor mai mare de 14 zile și / sau
 8. Cumpărătorul are restanțe în ceea ce privește acceptarea bunurilor comandate în termen de 10 (zece) zile de la ziua în care i s-a permis preluarea de către Vânzător, transportator sau o altă persoană și / sau
 9. Vânzătorul are suspiciunea rezonabilă că Cumpărătorul a furnizat informații incorecte, false sau înșelătoare în ordinea mărfurilor
 10. În conformitate cu prevederile secțiunii 2001 din Codul civil, Vânzătorul este îndreptățit să se retragă din contractul încheiat cu Cumpărătorul - Antreprenor, fără a da motiv în niciun moment până când Bunurile sunt preluate de Antreprenor, caz în care Vânzătorul returnează prețul de cumpărare către Antreprenor fără întârziere nejustificată.prețul de achiziție plătit.
 1. În cazurile în care Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în conformitate cu prevederile § 1829 alin. 1 din Codul civil, Vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în orice moment, până la preluarea bunurilor de către Cumpărător. Într-un astfel de caz, Vânzătorul va returna Cumpărătorului prețul de cumpărare fără întârzieri nejustificate, fără numerar în contul desemnat de Cumpărător. Vânzătorul este, de asemenea, îndreptățit să se retragă din contract sau o parte a acestuia în cazurile prevăzute de lege.
 1. DREPTURI DE LA PERFORMANȚA DEFECTĂ
 1. Drepturile și obligațiile Vânzătorului și Cumpărătorului cu privire la drepturile care rezultă din executarea defectuoasă sunt guvernate de dispozițiile relevante ale Codului civil, în special dispozițiile secțiunilor 1914-1925, secțiunilor 2099-2117 și secțiunilor 2161-2174.
 1. În conformitate cu dispozițiile articolului 2161 din Codul civil, Vânzătorul este responsabil față de Consumator că bunurile comandate de acesta nu prezintă defecte, adică în special faptul că în momentul în care Consumatorul a preluat bunurile, bunurile au proprietăți agreate de părți. astfel de proprietăți, pe care Vânzătorul sau producătorul le-au descris sau pe care Cumpărătorul le aștepta în ceea ce privește natura bunurilor și pe baza publicității făcute de acesta, bunurile sunt adecvate scopului declarat de către Vânzător pentru utilizarea sa sau pentru care sunt utilizate de obicei mărfuri de acest tip. Prin efectuarea eșantionului sau modelului contractat, dacă calitatea sau designul a fost determinat în funcție de eșantionul sau modelul contractat, bunurile sunt în cantitatea, măsura sau greutatea adecvată și să respecte cerințele reglementărilor legale. Cu toate acestea, diferența de nuanțe de culoare în realitate și pe dispozitivele de afișare electronică nu poate fi considerată un defect al mărfurilor.
 1. În conformitate cu prevederile § 2161 alin.2 din Codul civil, în legătură cu consumatorul, dacă defectul se manifestă în termen de șase luni de la primire, se consideră că bunurile erau defecte la momentul primirii.
 1. În conformitate cu prevederile § 2165 paragraful 1 din Codul civil, Cumpărătorul - Consumatorul are dreptul să exercite dreptul la un defect care apare în bunurile de consum în termen de maximum douăzeci și patru (24) de luni de la primire, nu se aplică articole vândute la un preț mai mic pentru un defect pentru care s-a convenit un preț mai mic, pentru uzura lucrului cauzată de utilizarea sa normală, pentru un lucru folosit pentru un defect corespunzător gradului de utilizare sau uzură pe care lucrul a fost preluat de Consumator, dacă rezultă din natura lucrului.
 1. Cumpărătorul - Antreprenorul este îndreptățit să exercite dreptul la un defect care apare în bunuri în termen de maximum douăsprezece (12) luni de la data transferului riscului de daune pentru Cumpărătorul - Antreprenor, chiar dacă se manifestă ulterior și / sau, eventual, în perioada specificată în descrierea bunurilor în ceea ce privește perioadele de garanție furnizate de furnizor și / sau producătorul bunurilor achiziționate. Acest lucru nu se aplică bunurilor vândute la un preț mai mic sau ca urmare a unui defect pentru care a fost convenit un preț mai mic, la uzura cauzată de utilizarea sa normală, la un articol folosit la un defect corespunzător gradului de utilizare sau îmbrăcămintea pe care lucrul o avea atunci când a fost preluată de Cumpărător, este din fire.
 1. În conformitate cu articolul 2169 din Codul civil, dacă lucrul nu are proprietățile prevăzute în articolul 2161 din Codul civil, consumatorul poate solicita livrarea unui lucru nou fără defecte, cu excepția cazului în care este disproporționat din cauza naturii defectul, dar dacă defectul se referă doar la lucruri parțiale, consumatorul poate solicita doar înlocuirea componentei; dacă acest lucru nu este posibil, el se poate retrage din contract. Cu toate acestea, dacă acest lucru este disproporționat din cauza naturii defectului, mai ales dacă defectul poate fi remediat fără întârzieri nejustificate, Consumatorul are dreptul de a remedia defectul gratuit. Consumatorul are dreptul de a livra un articol nou sau de a înlocui o piesă chiar și în cazul unui defect remediabil, dacă nu poate utiliza articolul în mod corespunzător din cauza reapariției defectului după reparare sau din cauza unui număr mai mare de defecte. Într-un astfel de caz, Consumatorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contract. În cazul în care consumatorul nu se retrage din contract sau nu își exercită dreptul de a livra un articol nou fără defecte, de a-l înlocui sau de a repara articolul, acesta poate solicita o reducere rezonabilă. Consumatorul are dreptul la o reducere rezonabilă, chiar dacă Vânzătorul nu este în măsură să livreze un articol nou fără defecte, să înlocuiască partea sa sau să repare articolul, precum și în cazul în care Vânzătorul nu aranjează un remediu într-un termen rezonabil sau dacă aranjează un remediu ar provoca dificultăți consumatorilor.
 1. În conformitate cu prevederile articolului 2170 din Codul civil, Cumpărătorul nu are drepturi de executare defectuoasă dacă știa înainte de a prelua bunurile că bunurile erau defecte sau dacă Cumpărătorul a provocat el însuși defectul, adică în principal prin neprofesionist manipularea mărfurilor de către Cumpărător. Cumpărătorul este obligat să utilizeze și să întrețină bunurile livrate conform instrucțiunilor de utilizare, care i-au fost livrate de Vânzător împreună cu bunurile. Reclamațiile cu privire la bunuri nu se aplică defectelor și calității reduse a bunurilor cauzate de uzura obișnuită, utilizarea și manipularea neprofesionale sau inadecvate a bunurilor, utilizarea bunurilor în alte scopuri decât cele pentru care este destinată sau defectele bunurilor cunoscute Cumpărătorului la încheierea contractului de cumpărare sau pe care el însuși l-a cauzat.
 1. În conformitate cu prevederile articolului 2172 din Codul civil, drepturile asupra defectelor (plângerilor) sunt exercitate de către Vânzător, fie în scris la adresa sediului social al Vânzătorului: adresa destinată în principal livrării cererilor pentru defecte de bunuri pentru Vânzător este: Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice. Cumpărătorul este, de asemenea, în mod corespunzător îndreptățit să depună o reclamație sub forma unui formular online prin intermediul formularului de Internet la Vânzător: un formular pentru revendicarea bunurilor și / sau prin e-mail la adresa: info@comodacasa.ro. Reclamația trebuie să conțină: 1) o descriere completă a desemnării și identificării comenzii și a bunurilor cumpărătorului (se recomandă să atașați o copie sau identificarea comenzii / facturii), 2) o descriere corectă și concludentă a defectului mărfuri, incl. documentația corespunzătoare (de exemplu, o descriere corectă a defectului și / sau a fotografiei) și 3) selectarea și exercitarea ulterioară a cererii cumpărătorului - consumator în conformitate cu articolul X, alineatul 6) din prezentele GBTC.
 1. Vânzătorul este obligat să trimită imediat Cumpărătorului o confirmare scrisă de primire a reclamației și atunci când Cumpărătorul și-a exercitat dreptul, care este conținutul reclamației și ce metodă de soluționare a reclamației necesită Cumpărătorul. Această obligație se aplică și altor persoane desemnate să efectueze reparația.
 1. Vânzătorul decide imediat despre reclamație, în cazuri complexe într-o perioadă rezonabilă de timp în termen de trei (3) zile. Această perioadă nu include perioada adecvată tipului de produs sau serviciu necesar pentru o evaluare profesională a defectului. Reclamațiile, inclusiv eliminarea defectelor, trebuie soluționate fără întârzieri nejustificate, nu mai târziu de 30 de zile de la data reclamației, cu excepția cazului în care Vânzătorul și Cumpărătorul convin asupra unei perioade mai lungi. Vânzătorul este obligat să emită Cumpărătorului o confirmare a datei și modului de tratare a reclamației, inclusiv o confirmare a reparației și a duratei acesteia, sau o justificare scrisă pentru respingerea reclamației. Această obligație se aplică și altor persoane desemnate să efectueze reparația.
 1. Garanția pentru calitatea bunurilor în sensul prevederilor § 2113 din Codul civil este oferită Cumpărătorului în funcție de garanția pentru calitatea bunurilor oferită de producătorul bunurilor. În cazul în care perioada pentru care articolul poate fi utilizat este menționată pe mărfurile vândute, pe ambalajul acestora, în instrucțiunile atașate mărfurilor sau în conformitate cu alte reglementări legale, se aplică dispozițiile legale privind garanția pentru calitatea mărfurilor . Vânzătorul va furniza, de asemenea, Cumpărătorului informații cu privire la garanția pentru calitatea unui anumit tip de bunuri, pe baza solicitării sale telefonice sau prin e-mail adresată Vânzătorului.
 1. În conformitate cu prevederile secțiunii 2113 din Codul civil, Vânzătorul se angajează ca mărfurile să fie adecvate pentru a fi utilizate în scopul obișnuit pentru o anumită perioadă de timp sau că își vor păstra proprietățile obișnuite. Aceste efecte sunt indicate și de perioada de garanție sau de durata de valabilitate a articolului de pe ambalaj sau din reclame. De asemenea, se poate oferi o garanție pentru o parte individuală a articolului. Perioada de garanție curge de la livrarea bunurilor către Cumpărător; dacă bunurile au fost expediate în baza contractului, acestea rulează din momentul în care bunurile ajung la destinație. Cumpărătorul nu are dreptul la o garanție dacă defectul a cauzat un eveniment extern după transferul către Cumpărător a riscului de deteriorare a bunurilor.
 1. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
 1. Obligația sa de a furniza informații cumpărătorului în sensul articolului 13 din Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare Directiva 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumită în continuare „Regulamentul GDPR”) referitoare la prelucrarea datelor personale ale Cumpărătorului în scopul îndeplinirii contractului de cumpărare, în scopul negocierii contractului de cumpărare și în scopul îndeplinirii obligațiilor de drept public ale Vânzătorului
 1. Cumpărătorul, care este și o persoană fizică, își dă consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale în sensul a 4 litere. a) din Legea nr. 110/2019, privind prelucrarea datelor cu caracter personal și modificarea anumitor acte, astfel cum a fost modificată (denumită în continuare „Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal”), de către Administrator, toate datele cu caracter personal furnizate către Administratorul (în continuare date cu caracter personal ”), în special numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul de identificare, numărul de identificare fiscală și, după caz, alte date, cum ar fi data nașterii.
 1. Cumpărătorul, care este, de asemenea, o persoană fizică, acceptă prelucrarea datelor sale personale în conformitate cu paragraful anterior în scopul stabilirii și menținerii unui cont de utilizator Cumpărător în cadrul magazinului electronic, încheierea și îndeplinirea contractelor dintre Cumpărător și Administrator , îmbunătățirea și extinderea serviciilor Cumpărătorului (în special funcționarea generală a îmbunătățirii magazinului electronic, adăugarea de funcționalități etc.) și în cazul în care Cumpărătorul nu alege o altă opțiune, de asemenea, oferta de comerț sau servicii (trimiterea de mesaje comerciale) și buletine informative).
 1. În conformitate cu prevederile secțiunii 7, paragraful 2 din Legea nr. 480/2004 col., Privind anumite servicii ale societății informaționale și cu modificările aduse anumitor acte (Legea privind anumite servicii ale societății informaționale), astfel cum a fost modificată, Cumpărătorul este de acord să trimită comunicări comerciale de către Vânzător la o adresă electronică. sau numărul de telefon al Cumpărătorului. Vânzătorul își îndeplinește obligația de informare față de Cumpărător în sensul articolului 13 din Regulamentul GDPR referitor la prelucrarea datelor personale ale Cumpărătorului în scopul trimiterii de comunicări comerciale prin intermediul unui document special.
 1. Cumpărătorul este de acord cu stocarea așa-numitelor cookie-uri pe computerul său. În cazul în care este posibil să efectuați o achiziție pe site-ul web și să îndepliniți obligațiile vânzătorului în temeiul contractului de cumpărare fără a stoca așa-numitele cookie-uri pe computerul Cumpărătorului, Cumpărătorul poate revoca în orice moment consimțământul conform sentinței anterioare.
 1. Principiile și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Vânzătorului sunt enumerate și accesibile Cumpărătorului pe site-ul web cu link-ul: https://www.comodacasa.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal/
 1. Cumpărătorul recunoaște, de asemenea, că:
 1. dacă nu alege o altă opțiune, datele sale personale pot fi prelucrate și de către Administrator în scopul oferirii comerțului, încheierii și îndeplinirii contractului de cumpărare;
 1. datele sale sensibile nu vor fi prelucrate în sensul Legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 1. furnizează datele sale personale în mod voluntar și pe o perioadă nelimitată;
 1. Administratorul are dreptul de a prelucra integral datele sale personale până când Cumpărătorul solicită ștergerea acestora;
 1. Cumpărătorul își poate revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, în scris sau de pe adresa sa de e-mail;
 1. datele sale personale vor fi prelucrate de Administrator manual și automat prin intermediul angajaților săi și, de asemenea, prin procesatori autorizați de Administrator pe baza unui contract scris, care, conform unui astfel de contract, va fi obligat să protejeze datele personale ale Cumpărătorului cel puțin către în aceeași măsură ca și Administratorul;
 1. cu excepția celor de mai sus, nici Administratorul, nici procesatorul nu vor furniza datele personale ale Cumpărătorului altor terțe părți, cu excepția persoanelor care oferă asistență administrativă, contabilă și tehnică în funcționarea magazinului electronic;
 1. angajații administratorului sau procesatorului, alte persoane fizice care vor prelucra datele personale ale cumpărătorului pe baza unui contract cu administratorul sau procesatorul și alte persoane care vor intra în contact cu datele personale cu administratorul sau procesatorul în cadrul îndeplinirii prevederilor legale drepturi și obligații. să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și măsurile de securitate, a căror divulgare ar pune în pericol securitatea datelor personale ale Cumpărătorului, iar această datorie de confidențialitate continuă chiar și după încetarea angajării sau a activității relevante;
 1. are, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrator, drepturile care decurg în special, în special dreptul de a solicita administratorului informații despre prelucrarea datelor sale personale, iar Administratorul este obligat să furnizeze aceste informații Cumpărătorului fără întârziere nejustificată. Conținutul informațiilor este determinat de prevederile Legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Administratorul are dreptul să solicite o plată rezonabilă pentru furnizarea de informații, care nu depășește costurile necesare pentru furnizarea de informații. Obligația administratorului de a furniza Cumpărătorului aceste informații poate fi îndeplinită de către procesator în numele său;
 1. în cazul în care Cumpărătorul consideră că Administratorul sau procesatorul efectuează prelucrarea datelor sale personale, care este în conflict cu protecția vieții private și personale a persoanei vizate sau cu încălcarea Legii privind protecția datelor cu caracter personal, mai ales dacă datele sunt inexacte în ceea ce privește scopul procesării lor, Cumpărătorul poate solicita o explicație administratorului sau procesatorului și / sau poate solicita Vânzătorului sau procesatorului eliminarea situației, în special pentru a solicita blocarea, repararea, adăugarea sau eliminarea datelor sale personale. În cazul în care o astfel de solicitare a Cumpărătorului se dovedește a fi justificată, Administratorul sau procesatorul vor elimina imediat starea defectă;
 1. Administratorul și-a îndeplinit obligația și și-a notificat intenția de a prelucra datele personale ale Cumpărătorilor către Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;
 1. Administratorul și procesatorul sunt obligați să ia măsurile necesare pentru a preveni accesul neautorizat sau accidental la datele personale ale Cumpărătorului, schimbarea, distrugerea sau pierderea acestora, transferurile neautorizate, alte prelucrări neautorizate ale acestora, precum și alte utilizări abuzive ale datelor cu caracter personal. Această obligație se aplică chiar și după încheierea prelucrării datelor cu caracter personal.

XII.          TERMENI DE LICENȚĂ, DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ.

 1. Cu excepția dreptului personal netransferabil de a utiliza magazinul online în conformitate cu acești Termeni și Condiții Generale, Cumpărătorul nu dobândește niciun drept de proprietate intelectuală asupra drepturilor de proprietate intelectuală ale Vânzătorului sau drepturi de proprietate intelectuală, nume comerciale, mărci înregistrate altor persoane prin utilizarea e-shop-ului sau încheierea unui contract de cumpărare cu Vânzătorul.
 1. Cumpărătorii nu au dreptul să creeze lucrări derivate pe baza site-ului web.

XIII.        MODIFICĂRI LA TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE

 1. În interpretarea acestor Termeni și condiții generale, va fi utilizată practica care va fi stabilită între părțile contractante, dar chiar și o astfel de practică nu este în sine capabilă să schimbe textul (condițiile) acestor Termeni și condiții generale.
 1. Vânzătorul are dreptul să modifice acești Termeni și Condiții Generale sau orice condiții suplimentare referitoare la vânzarea și serviciile furnizate de Vânzător din când în când, de exemplu din cauza modificărilor legilor aplicabile, a îmbunătățirilor sau a altor modificări ale Serviciilor. În special, Vânzătorul are dreptul să modifice acești Termeni și Condiții Generale dacă necesitatea unei astfel de modificări rezultă din legislația țării în care are loc vânzarea și furnizarea de servicii către Vânzător.
 1. Prin utilizarea în continuare a magazinului online după modificarea acestor Termeni și condiții generale și trimiterea comenzii, Cumpărătorul își exprimă consimțământul cu privire la modificarea redactării acestor Termeni și condiții generale sau la modificarea redactării consimțământului pentru prelucrarea datelor personale. date.
 1. Vânzătorul se obligă să publice un raport privind modificările condițiilor pe site-ul său web. Modificările nu vor fi aplicate retroactiv. Cu toate acestea, modificările aduse noilor caracteristici ale unui anumit Serviciu sau modificările făcute din motive legale vor intra în vigoare imediat. În cazul în care Cumpărătorul nu este de acord cu condițiile modificate, este obligat să nu mai folosească eshop-ul.
 1. Cumpărătorul se obligă să verifice în mod regulat formularea Termenilor și condițiilor generale.

XIV.        LIVRARE

 1. Adresa de livrare a Vânzătorului este adresa sediului său social, înregistrată în ziua expedierii lotului în Registrul Comercial.
 1. Orice expediere trimisă Vânzătorului este considerată livrată în momentul primirii sale de către Vânzător. În cazul în care Vânzătorul nu acceptă articolul la adresa sa de livrare, articolul este considerat livrat în a zecea zi după depunerea sa la furnizorul de servicii poștale, indiferent de motivul pentru care nu a fost livrat articolul (adică articolul este considerat livrat) chiar și în cazul în care destinatarul s-a mutat etc.).
 1. Adresa de livrare a Cumpărătorului este adresa furnizată de Cumpărător în timpul înregistrării sale, resp. la configurarea contului său de utilizator, sau ca parte a unei comenzi de bunuri, sau a unei alte adrese pe care Cumpărătorul o comunică ulterior Vânzătorului sau o menționează în setările contului său de utilizator.
 2. Orice expediere trimisă Cumpărătorului este considerată livrată în momentul primirii acesteia de către Cumpărător. În cazul în care Cumpărătorul nu acceptă articolul la adresa sa de livrare, articolul este considerat livrat în a zecea zi după depunerea acestuia la furnizorul de servicii poștale, indiferent de motivul pentru care nu a fost livrat articolul (adică articolul este considerat livrat) chiar și în cazul în care destinatarul s-a mutat etc.).
 3. Metodele de mai sus nu exclud livrarea expedierilor în alte moduri permise de lege, adică printr-o cutie de date. 

 

LEGE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE.

 

 1. Aceste condiții de utilizare a magazinului electronic și / sau încheierea contractelor de cumpărare prin comunicare electronică la distanță sau participarea directă a părților contractante sunt reglementate exclusiv de legea Republicii Cehe în conformitate cu articolul XVI, paragraful 9., se utilizează în sensul care permite aplicarea (utilizarea) sistemului juridic ceh în cea mai largă măsură posibilă.
 2. Prin utilizarea magazinului electronic și / sau încheierea unui contract de cumpărare, Cumpărătorii își exprimă consimțământul pentru alegerea menționată mai sus a ordinii juridice a Republicii Cehe, dacă pot da valabil un astfel de consimțământ. Vânzătorul este de acord cu o astfel de alegere.

XVI.        DISPOZIȚII COMUNE ȘI FINALE

 1. Vânzătorul nu percepe niciun cost în legătură cu comunicarea la distanță. Cumpărătorul suportă toate costurile pentru utilizarea acestor mijloace de comunicare la distanță, în special costurile apelurilor telefonice efectuate, costul accesului la Internet și altele asemenea. Costurile utilizării acestor mijloace de comunicare sunt în valoare normală, în funcție de tariful serviciilor de telecomunicații utilizate de Cumpărător.
 1. Consumatorul este îndreptățit să contacteze Vânzătorul direct cu privire la eventualele sale reclamații.
 1. Autoritatea cehă pentru inspecția comerțului, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, numărul de identificare 000 20 869, adresa de internet: https://adr.coi.cz/cs, este responsabilă pentru soluționarea în instanță a litigiilor de consum care decurg din contractul de cumpărare. Platforma online de soluționare a litigiilor de la http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru rezolvarea litigiilor dintre vânzător și cumpărător în temeiul unui contract de cumpărare. Instanțele din Republica Cehă au jurisdicție teritorială și de fond exclusivă asupra tuturor disputelor dintre vânzător și cumpărător.
 1. Centrul European al Consumatorului Republica Cehă, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adresa Internet: http://www.evropskyspotrebitel.cz este un punct de contact în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentul European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor consumatorilor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22 / CE (Regulamentul privind soluționarea litigiilor consumatorilor online).
 1. În legătură cu Consumatorul, Vânzătorul nu este obligat de niciun cod etic de conduită în sensul prevederilor § 1826 alin. e) din Codul civil.
 1. Toate celelalte informații și fapte la care Vânzătorul este obligat să comunice consumatorului în conformitate cu dispozițiile articolului 1811 alin. 2 și al articolului 1820 alin. 1 din Codul civil și care nu sunt clare din dispozițiile relevante ale acestor Condiții generale și Condiții
 1. Cu excepția cazului în care Cumpărătorul alege altfel, Cumpărătorul este de acord cu trimiterea informațiilor referitoare la bunurile, serviciile sau afacerile Vânzătorului la adresa electronică a Cumpărătorului și este de asemenea de acord cu trimiterea de comunicări comerciale de către Vânzător la adresa electronică a Cumpărător.
 1. Cumpărătorul este de acord cu stocarea așa-numitelor cookie-uri pe computerul său. În cazul în care este posibil să efectuați o achiziție în interfața web a magazinului electronic și să îndepliniți obligațiile Vânzătorului în temeiul contractului de cumpărare fără a stoca așa-numitele cookie-uri pe computerul Cumpărătorului, Cumpărătorul poate revoca consimțământul conform frazei anterioare oricand.
 1. Toate relațiile contractuale, inclusiv aceste CG, sunt guvernate de legile Republicii Cehe. În cazul în care Cumpărătorul este un Consumator, sunt reglementate relațiile care nu sunt reglementate de GTC, Codul civil și Legea nr. 634/1992 Coll., Privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare. Dacă Cumpărătorul este Antreprenor, relațiile care nu sunt reglementate de CGV și Codul civil sunt guvernate.
 1. Acești Termeni și condiții generale intră în vigoare în ziua publicării lor pe site-ul vânzătorului și sunt aplicabili, după caz, tuturor comenzilor plasate în ziua respectivă și ulterior. În ziua publicării acestor Termeni și Condiții Generale, valabilitatea Termenilor și Condițiilor Generale anterioare este anulată, însă acest lucru nu afectează contractele de cumpărare încheiate în conformitate cu formularea actuală a Termenilor și Condițiilor Generale. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și condiții generale, cu toate acestea, acest lucru nu afectează contractele de cumpărare încheiate anterior în temeiul acestor termeni și condiții generale. Noua versiune a Termenilor și condițiilor generale va fi publicată pe site-ul vânzătorului.
 1. Acești Termeni și condiții generale fac parte integrantă din acordul de cumpărare. Acordurile speciale cu Cumpărătorul încheiate în contractul de cumpărare prevalează asupra prevederilor acestor Termeni și Condiții Generale, care ar fi în conflict cu aceștia.
 1. Toate informațiile despre bunurile plasate pe site-ul vânzătorului au caracter informativ și nu pot fi deduse consecințe juridice din acestea.
 1. Detalii de contact pentru exercitarea drepturilor consumatorului:

E-mail: info@comodacasa.ro

 1. Termenii și condițiile generale nu acordă drepturi terților.
 1. Dacă Cumpărătorul și utilizatorul magazinului electronic încalcă acești Termeni și Condiții Generale și dacă Vânzătorul nu răspunde la această încălcare, nu înseamnă că Vânzătorul renunță la orice drepturi care i-ar putea aparține (cum ar fi dreptul de a continua în viitoarele acțiuni legale care să ducă la exercitarea drepturilor sale).
 1. Dacă se dovedește că o anumită prevedere a acestor Termeni și condiții generale nu este aplicabilă, acest fapt nu va afecta nicio altă prevedere.
 1. În cazul în care orice obligație care decurge din acești Termeni și Condiții Generale, care nu constituie un element esențial al acestora, este sau devine inaplicabilă în totalitate sau parțial, este complet separabilă de celelalte prevederi ale acestor Termeni și Condiții Generale, iar o astfel de invaliditate sau imposibilitate nu au niciun efect asupra valabilității și aplicabilității oricărei alte obligații în conformitate cu acești Termeni și Condiții Generale. În cazul în care motivul de invaliditate se referă doar la acea parte a acțiunii în justiție care poate fi separată de celălalt conținut al acesteia, numai acea parte este invalidă dacă se poate presupune că acțiunea în justiție s-ar fi desfășurat fără partea invalidă dacă partea ar recunoaște invaliditate în timp.
 1. În cazul în care Cumpărătorul își exprimă dezacordul cu acești Termeni și Condiții Generale, nu are dreptul să continue să utilizeze magazinul electronic, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu Vânzătorul.
 1. Cumpărătorul recunoaște că, dacă face o propunere de modificare a acestor Termeni și Condiții Generale, până când o astfel de modificare este acceptată în mod expres în scris de către Vânzător sau până când se ajunge la un alt acord între părțile contractante, el are dreptul să folosească magazinul electronic și încheiați contracte de cumpărare cu Vânzătorul în conformitate cu acești Termeni și Condiții Generale nemodificate.
 1. Drepturile și obligațiile prevăzute de acești Termeni și Condiții Generale rămân valabile chiar și după ce Cumpărătorul încetează să mai utilizeze magazinul electronic.
 1. Contractul poate fi încheiat în conformitate cu acești Termeni și condiții generale în toate versiunile lingvistice publicate pe site. În cazul unui conflict între versiunile în mai multe limbi ale acestor Termeni și condiții generale, textul ceh va prevala.
 1. Cererile pentru penalități contractuale în conformitate cu acești Termeni și Condiții Generale nu sunt afectate în totalitate de cererile de despăgubire.

Data 01.01. 2021